ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενεργειακή κρίση «εξαφανίζει» την ανάπτυξη της ευρωζώνης

Η ενεργειακή κρίση «εξαφανίζει» την ανάπτυξη της ευρωζώνης - Κεντρική Εικόνα

Οι ροές του αγωγού Nord Stream 1 έχουν ανασταλεί επ’ αόριστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στέλνοντας τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά υψηλότερα και επηρεάζοντας περαιτέρω τις ευρωπαϊκές προοπτικές, σημειώνει η Goldman Sachs.

Την ίδια ώρα, τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη έχουν πληρωθεί πολύ νωρίτερα από τους στόχους και παρά τις σημαντικές μειώσεις της ζήτησης φυσικού αερίου από τις αρχές του 2022, η βιομηχανική και η ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα κινήθηκε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

«Εν όψει του χειμώνα, αναμένουμε νέα άνοδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να μετακυλίονται στους καταναλωτές. Εκτιμούμε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κορυφωθεί στο 10,5% ετησίως τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, πριν υποχωρήσει στο 4,0% ετησίως τον Δεκέμβριο. Ενώ η δημοσιονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης φορολογίας των 140 δισ. ευρώ της ΕΕ επί των κερδών των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι αποταμιεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι πιθανό να θωρακίσουν κάπως το εισόδημα και την κατανάλωση των νοικοκυριών, αναμένουμε ότι η κατανάλωση στην ευρωζώνη θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας τον χειμώνα», αναφέρει η τράπεζα.

Οι προβλέψεις της Goldman Sachs για υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη συνεπάγονται έναν δύσκολο συμβιβασμό για την ΕΚΤ.

«Δεδομένης της μεγαλύτερης δυναμικής ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο και της περαιτέρω ανοδικής πίεσης στον πληθωρισμό, είναι πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης στις 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο καθώς εξελίσσεται η ύφεση, με τελικό επιτόκιο 2,25% το πρώτο τρίμηνο του 2023, αλλά οι πιο έντονες δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού θα μπορούσαν να απαιτήσουν έναν πιο παρατεταμένο κύκλο αύξησης», σημειώνει η GS.

Συνολικά, προβλέπει τώρα ανάπτυξη +0,2% το γ’ τρίμηνο του 2022, έναντι -0,1% προηγουμένως, -0,4% το δ’ τρίμηνο έναντι -0,2%, -0,5% το α’ τρίμηνο έναντι +0,2% και -0,1% το β’ τρίμηνο του 2023 έναντι +0,4%.

Αυτό μειώνει την ετήσια πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το 2023 σε -0,4% από +1,0% προηγουμένως, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για +0,3%. Σε ό,τι αφορά τις χώρες, συνεχίζει να περιμένει ότι η Γερμανία και η Ιταλία θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος του πλήγματος, δεδομένης της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα. Αναμένει ότι η ιταλική και η γερμανική οικονομία θα συρρικνωθούν κατά περίπου 1,2% έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και το ισπανικό και γαλλικό ΑΕΠ να μειωθεί μόνο κατά 0,3%.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές της ευρωζώνης παραμένουν ασυνήθιστα αβέβαιες. Ενώ στο βασικό της σενάριο η Goldman Sachs εκτιμά ότι το ΑΕΠ της θα συρρικνωθεί κατά περίπου 1% έως το 2023 το β’ τρίμηνο, η συνεχιζόμενη υποκατάσταση πετρελαίου-αερίου και/ή η υψηλότερη προσφορά ενέργειας (όπως μέσω αυξημένων εισαγωγών LNG) μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανθεκτική βιομηχανική δραστηριότητα από την αναμενόμενη, περιορίζοντας τη μείωση του ΑΕΠ στο 0,2%.

Από την άλλη πλευρά, ο υψηλότερος πληθωρισμός, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα που επιβαρύνει τις επενδύσεις ή/και τα νοικοκυριά που δαπανούν τις αποταμιεύσεις τους σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αναμένεται, μπορεί να οδηγήσουν σε εντονότερη ύφεση, με μείωση σχεδόν 3% το επόμενο έτος.