ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτά είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Αυτά είναι τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση - Κεντρική Εικόνα

 

Ποια είναι τα επαγγέλματα που εξασφαλίζουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό σιγουριά, για άμεση αποκατάσταση και επιτυχία και καλούς μισθούς;

Ποια είναι τα επαγγέλματα, δηλαδή,  που εμφανίζουν την μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης κατά την περίοδο 2013 – 2019;

Την απάντηση δίνει μελέτη του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, είναι τα εξής:

Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας,

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο,

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών,

Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών,

Πωλητές,

Χειροτέχνες και τυπογράφοι,

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί,

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου, ειδών ένδυσης,

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, Συναρμολογητές (μονταδόροι),

Οδηγοί μέσων μεταφοράς και  χειριστές κινητού εξοπλισμού.

Tι δείχνουν οι αμοιβές

Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι οι μέσοι μισθοί επαγγελμάτων, όπως των: «Ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών», «Τεχνικών του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας» και «Υπάλληλων γενικών καθηκόντων και χειριστών μηχανών με πληκτρολόγιο» είναι υψηλότεροι από τον μέσο μισθό της οικονομίας, γεγονός που συνιστά ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης για ανθρώπινο δυναμικό στα εν λόγω επαγγέλματα.

Επιπλέον, οι μέσοι μισθοί ορισμένων δυναμικών επαγγελμάτων χαμηλών τυπικών προσόντων, όπως είναι οι «Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού», οι «Συναρμολογητές (μονταδόροι)» και οι «Χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού» βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο μισθό της οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή των τυπικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού για τα εν λόγω επαγγέλματα, όπως και για τους «Ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς», είναι χαμηλή σε σχέση με άλλα επαγγέλματα υψηλών προσόντων (για παράδειγμα αυτών για τα οποία απαιτείται πανεπιστημιακή εκπαίδευση), θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο μέσος μισθός τους βρίσκεται κοντά στο μέσο μισθό της οικονομίας ή τον υπερβαίνει, εξαιτίας της υπερβάλλουσας ζήτησης εκ μέρους των επιχειρήσεων για ανθρώπινο δυναμικό στα επαγγέλματα αυτά.

Συνολικά σύμφωνα με τη μελέτη κατά την περίοδο 2013 – 2019 στους παραγωγικούς κλάδους βιομηχανίας, μεταφορών και επικοινωνιών καταγράφεται μέχρι και τριπλάσια αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας.

«Οι παραπάνω διαπιστώσεις καταδεικνύουν τη σημασία των επαγγελμάτων της ΕΕΚ για την ανάπτυξη των δυναμικών και παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και υποδεικνύουν διαδρομές επαγγελματικού προσανατολισμού με ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης.

Ως εκ τούτου, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ουσιαστικής αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σύγχρονου παραγωγικού μετασχηματισμού», τονίζει ο ΣΕΒ.