ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΗ: Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι συναλλαγές της μετοχής της

ΔΕΗ: Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι συναλλαγές της μετοχής της - Κεντρική Εικόνα

 

Υπό διερεύνηση βρίσκονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι συναλλαγές της μετοχής της ΔΕΗ μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας .

Συκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι ενεργεί πάντοτε εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών και πλαισίων που καθορίζει η νομοθεσία και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της εποπτεύουν και παρακολουθούν όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο εύρος των αρμοδιοτήτων της και ιδιαιτέρως τις χρηματιστηριακές συναλλαγές όταν συντρέχουν σημαντικά εταιρικά γεγονότα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε συνεργασία και με άλλες εποπτικές αρχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογούνται, ερευνώνται διεξοδικά και εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις επιβάλλονται οι δέουσες από τη νομοθεσία κυρώσεις, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.