ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κέρδη στον ΟΛΠ παρά τη μεγάλη απεργία

Κέρδη στον ΟΛΠ παρά τη μεγάλη απεργία - Κεντρική Εικόνα

Kερδοφόρο ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2016 για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, παρά τις μεγάλες σε διάρκεια απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού την περιόδο Μαϊου-Ιουνίου (συνολικά 28 ημέρες). Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,6% σε 12,7 εκατ. ευρώ από 12,04 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2015.

Αυτή η βελτίωση σημειώθηκε παρά τη μείωση των συνολικών εσόδων κατά 5,2% (από 48,7 εκατ. ευρώ το 2015 σε 46,2 εκατ. ευρώ το 2016), που οφείλεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες επηρέασαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και ανέκοψαν τη μέχρι τότε θετική πορεία των μεγεθών της εταιρείας.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, την ίδια περίοδο, σημείωσαν μείωση κατά 4,8% (από 45,2 εκατ. ευρώ σε 43,1 εκατ. ευρώ). Αυτή η μεταβολή προήλθε από τη μείωση κατά 8,7% των αμοιβών προσωπικού λόγω των απεργιών.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, αλλά έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από το αποτέλεσμα επίδικων υποθέσεων, που δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων.