ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε το ποσό που δικαιούστε (pdf)

Ξεκινά την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης - Κεντρική Εικόνα

 

Άνοιξε ο δρόμος για τις πληρωμές επιδόματος θέρμανσης, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της κοινής υπουργικής απόφασης.

Στην απόφαση καθορίζεται ο μαθηματικός τύπος με βάση τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε δικαιούχος του επιδόματος.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται, το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των 220 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. 

Σημειώνεται πως το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται φέτος από 80 έως 650 ευρώ