ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με εύσημα αλλά και «καμπανάκια» το πράσινο φως για τη δόση των 767 εκατ

Με εύσημα αλλά και «καμπανάκια» το πράσινο φως για τη δόση των 767 εκατ - Κεντρική Εικόνα

 

Tην απόφαση εκταμίευσης του τέταρτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε πριν από λίγο το Eurogroup, ωστόσο έστειλε και σαφή μηνύματα επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης με τρόπο που θα μεγιστοποιεί το όφελος για την οικονομία.

#Eurogroup adopts statement on implementation of reform commitments by Greece and greenlights the future release of the fourth tranche of debt measures.

— EU Council Press (@EUCouncilPress) November 30, 2020

«To Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, με βάση την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου» αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες και στην Ελλάδα γεγονός που σύμφωνα με την φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτροπής έχει ως συνέπεια μια συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, το 2021 προβλέπεται μερική ανάκαμψη. «Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για το μεγάλο πακέτο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για να μετριάσουν το αποτέλεσμα της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης» αναφέρεται στην ανακοίνωση και συμπληρώνεται ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η εκταμίευση της τέταρτης δόσης».

«Αυτά είναι υπέροχα νέα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά και τα καλά αποτελέσματα που πέτυχε η Ελλάδα» ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου.

This is great news for Greece and for the whole euro-area. It reflects
hard work and good results achieved by Greece.#Eurogroup https://t.co/trETf4cDvN

— Paschal Donohoe (@Paschald) November 30, 2020

Ωστόσο, το Eurogroup επισημαίνει τη σημασία της χρησιμοποίησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την εφαρμογή μιας φιλόδοξης φιλοαναπτυξιακής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και να προχωρήσουν με το σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το ανακοινωθέν

Το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και το μακροοικονομικό της outlook, στη βάση της όγδοης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύτηκε στις 18 Νοεμβρίου.

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πανδημία είχε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η φθινοπωρινή πρόβλεψη της Κομισιόν δείχνει ισχυρή συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα και αύξηση της ανεργίας το 2020, αν και αναμένεται μερική ανάκαμψη το 2021.

Eπαινούμε τις ελληνικές αρχές για τον μεγάλο όγκο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί ως τώρα για τον περιορισμό του αντίκτυπου της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγείας.

Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, συγκεκριμένα την έγκριση της σημαντικής μεταρρύθμισης του ελληνικού πλαισίου αφερεγγυότητας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Άλλοι τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος είναι η δημόσια διοίκηση, ο κλάδος της ενέργειας, τα δημόσια έσοδα και η κοινωνική πρόνοια. Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν κάνει βήματα για να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις «κλειδιά» λόγω της πανδημίας και ιδίως μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνεπάγεται η πανδημία συνεχίζει να καθιστά πρόδηλη την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά τα υφιστάμενα μεσοπρόθεσμα ρίσκα και οι προκλήσεις που αναγνωρίζονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτεία. Καλούμε λοιπόν την Ελλάδα να διατηρήσει και όπου είναι αναγκαίο να ενισχύσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για παράσχει περαιτέρω στήριξη στην οικονομική ανάκαμψη, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να επιβεβαιώσει τη δέσμευση να βελτιώσει τη δυνητική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε επιπλέον τη σημασία της χρησιμοποίησης των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το Ταμείο Ανάκαμψης με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με την εφαρμογή μιας φιλόδοξης φιλοαναπτυξιακής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Καλούμε επίσης τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και να προχωρήσουν με το σχέδιο εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Καλωσορίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό διατάξεις εφαρμογής για το πλαίσιο αφερεγγυότητας και να εφαρμόσει το αναγκαίο σύστημα IT για να διασφαλίσει την αναγκαστική εκτέλεση όλων των ενεχύρων όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες αφερεγγυότητας. Αυτό θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Με βάση τα παραπάνω, το Eurogroup καλωσορίζει την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις, και ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκταμίευση της τέταρτης δόσης.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα όργανα των κρατών μελών, το Eurogroup Working Group και το Συμβούλιο των Διοικητών του EFSF αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση των αντίστοιχων εσόδων από τα ομόλογα των προγραμμάτων SMP-ANFA και τον μηδενισμό του επιτοκιακού περιθωρίου ορισμένων δανείων του EFSF, συνολικά 767 εκατ. ευρώ.

Προσβλέπουμε στην ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2021.

Σταϊκούρας: Το τρίτο πακέτο που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης ΝΔ

«Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και -πρωτίστως- της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, με στόχο να υπερβούμε τις σημερινές δυσκολίες με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, να αναδιατάξουμε την οικονομία μας και να θέσουμε τις βάσεις για υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά την απόφαση του σημερινού Eurogroup. Όπως ανέφερε ο υπουργός, πρόκειται για το τρίτο πακέτο που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης ΝΔ, μέσα σε ένα έτος, ενισχύοντας συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,05 δισ. ευρώ.

Η απόφαση για την εκταμίευση, επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας, αποτελεί απόρροια του γεγονότος ότι η 8η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, που συζητήθηκε στο Eurogroup ήταν η 5η συνεχόμενη θετική Έκθεση για τη χώρα μέσα σε περίπου έναν χρόνο, και η 3η επιτυχημένη Έκθεση εν μέσω της πρωτόγνωρης, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στο Eurogroup «εκθειάστηκε, για άλλη μια φορά από όλους τους συμμετέχοντες, η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της. Αντίδραση η οποία, όπως υπογραμμίστηκε, συμβάλλει καθοριστικά στη γρηγορότερη επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Προοπτικές που ενισχύονται μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των σημαντικών πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τους οποίους εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση».

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 30, 2020

Με μήνυμά του στο Twitter, o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την απόφαση του Eurogroup.

"Καλά νέα σήμερα από το Eurogroup, καθώς η δήλωσή του συμφωνεί πως η αφοσίωσή μας στις μεταρρυθμίσεις είναι ακλόνητη και πως τα οικονομικά μέτρα ανακούφισης που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν αποτελεσματικά", αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.