ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δάνεια 3 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση σε επιχειρήσεις

Νέα δάνεια 3 δισ. ευρώ με κρατική εγγύηση σε επιχειρήσεις - Κεντρική Εικόνα

άνεια ύψους 3 δισ. ευρώ θα δοθούν σε επιχειρήσεις με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», το ποσό αυτό θα δοθεί μέσω των τραπεζών και του Ταμείου Εγγυοδοσίας κατά τη β’ φάση που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου. 

Επιπλέον επισημαίνεται πως στο νέο γύρο χρηματοδοτήσεων τη μερίδα του λέοντος των δανείων που θα δοθούν θα λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό και για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει δάνειο μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή έχουν δανειοδοτηθεί στο πλαίσιο της α΄ φάσης του Ταμείου Εγγυδοσίας, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γιάννη Τσακίρη.

Για την ενεργοποίηση της β’ φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, το Δημόσιο έχει δώσει κρατική εγγύηση ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η κρατική εγγύηση του Δημοσίου καλύπτει το 40% του δανείου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ τις μεγάλες η κρατική εγγύηση περιορίζεται στο 35%. Τα χρήματα αυτά μαζί με τη μόχλευση κεφαλαίων θα δώσουν στην αγορά ρευστότητα περίπου 3 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα η κρατική εγγύηση του 1 δισ. ευρώ θα μοιραστεί ως εξής:
- 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ.
- 80 εκατ.ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, για τις οποίες θα διατεθούν μέσω ξεχωριστού προγράμματος 220 εκατ.ευρώ. Η κρατική εγγύηση μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 400 εκατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής συμπεριλαμβανομένης και τυχόν χάριτος.

Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί:
- Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.
- Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.