ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Vivartia υπέβαλε η CVC προς την MIG

Δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Vivartia υπέβαλε η CVC προς την MIG  - Κεντρική Εικόνα

Πρόταση για την εξαγορά του συνόλου της συμμετοχής της MIG στην Vivartia έκανε η CVC Capital, η οποία έχει ήδη εξαγοράσει από τον όμιλο το Υγεία. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς ανακοινώθηκε από τη MIG στο Χρηματιστήριο.

Όπως αναφέρει η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MΙG), έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA»).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας).

Το διοικητικό συμβούλιο της MIG, σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν.