ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 2 εκατ. οφειλέτες χρωστούν ως 500 ευρώ στην Εφορία

Πάνω από 2 εκατ. οφειλέτες χρωστούν ως 500 ευρώ στην Εφορία - Κεντρική Εικόνα

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτος μειώθηκε το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς το δημόσιο ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε ο αριθμός των οφειλετών. Πρόκειται για το τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου η οικονομία βρισκόταν σε καραντίνα λόγω του lockdown. Την περίοδο αυτή πολλοί φορολογούμενοι δεν εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση δεύτερου τριμήνου του έτους του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προκύπτουν τα εξής:

-το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 105,2 δις ευρώ, αυξημένο κατά 1 δις ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο παρουσιάζει μείωση κατά 663,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του δεύτερου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,1 δις ευρώ), ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών 8 (278,4 εκατ. ευρώ). 

- το "πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης παρουσιάζει μείωση τόσο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 2,8 δις ευρώ), όσο και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 943 εκατ. ευρώ) με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 82,7 δις ευρώ την 1/7/2020.

-το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση διαμορφώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στο 5,5% (το οποίο αντιστοιχεί σε 5,8 δις ευρώ), δηλαδή σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (6% την 1/4/2020), αλλά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (3,5% την 1/7/2019), γεγονός που οφείλεται στη σημαντική ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 στη διαδικασία ρύθμισης των 120 δόσεων. 

-σε ότι αφορά στον  συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους παρατηρείται αύξηση κατά 43.468 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.793.663 οφειλέτες. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 55.216 οφειλέτες εκ των οποίων οι 27.987 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 395.240). Αντίθετα, μείωση κατά 11.003 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ η οποία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 6,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 7.805 πρόσωπα σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, η οποία ωστόσο προέρχεται από τους οφειλέτες με χρέη από 500 έως 5.000 ευρώ, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά 9.230 πρόσωπα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, οδηγώντας σε παράλληλη μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτό το εύρος οφειλής κατά 7,5 εκατ. ευρώ. 

-το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 29 Έκθεση Β τριμήνου 2020 σε αυτήν την κατηγορία κατά 499,8 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 185 πρόσωπα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τους οφειλέτες με εύρος οφειλής μεταξύ 1 εκατ. και 100 εκατ. ευρώ, οι οφειλές των οποίων αυξήθηκαν κατά 957,9 εκατ. ευρώ, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των οφειλετών κατά 189 πρόσωπα. 

Αναλυτικά οι οφειλές προς το δημόσιο κατά το β’ τρίμηνο του έτους είναι οι εξής:

Οφειλή                Αριθμός οφειλετών

Εως 50 €                          912.485
50-500 €                           1.167.733
500-10.000 €                   1.414.009
10.000-100.000               254.711
100.000-1.000.000         36.460
1.000.000 και άνω          8265
ΣΥΝΟΛΟ                           3.793.663

Πηγή capital.gr