ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανακύκλωση με ΣΥ.ΔΕ.ΣYΣ

Ανακύκλωση με ΣΥ.ΔΕ.ΣYΣ - Κεντρική Εικόνα

 

H ανακύκλωση αποτελεί στις μέρες μας βασικό εργαλείο στο μέτωπο των μέτρων που καλούνται και η αγορά αλλά και οι κυβερνήσεις να λάβουν για την αντιστροφή των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η «οικιακή ανακύκλωση», αλλά αυτή που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μoλύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου.

Στη χώρα μας το ΣΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ είναι, πλέον, το πρώτο σύστημα σε διαχείριση όγκου αποβλήτων: από τους 26.000 τόνους που καταγράφονται ετησίως, οι 19.000 τόνοι διαχειρίζονται από το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Η πρόσφατη μάλιστα ανανέωση της άδειάς του, το καθιστά ως το μοναδικό σύστημα που παρέχει υπηρεσίες “one stop shop” για όλα τα είδη συσσωρευτών.

Σήμερα, είναι πλέον σαφές ότι η εμπιστοσύνη όλων των συντελεστών εναλλακτικής διαχείρισης προς το φορέα, τον καθιστά με διαφορά πρώτο τα τρία τελευταία έτη στη διαχείριση του επικίνδυνου αποβλήτου συσσωρευτών και λόγω αποτελέσματος, αλλά και ως αξιόπιστος συνομιλητής της Πολιτείας.

Χτίζοντας μία ιδιαιτέρως εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΣΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου συνεργατών του. Παράλληλα, σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και την υλοποίηση πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με στόχο την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και την πράσινη ανάπτυξη.