ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μύλοι Λούλη: Η εγχώρια αλευροβιομηχανία που δεν... καταλαβαίνει από κρίση κορωνοϊού

Μύλοι Λούλη: Η εγχώρια αλευροβιομηχανία που δεν... καταλαβαίνει από κρίση κορωνοϊού - Κεντρική Εικόνα

Mε αμείωτους ρυθμούς σε τζίρους και παραγωγή συνεχίζει τη λειτουργία της η Μύλοι Λούλη, η οποία για το πρώτο τετράμηνο, αναφέρει πως δεν παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Κάτι που αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου στο γεγονός ότι δεν έχει εξάρτηση από πελάτες ή προμηθευτές, εσωτερικού ή εξωτερικού που να έχουν αναστείλει υποχρεωτικά την λειτουργία τους και δεν έχουν συνάψει συμβόλαια με πελάτες ή προμηθευτές τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν.

Όσον αφορά στις εισπράξεις των απαιτήσεων, στην οικονομική έκθεση της, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και δεν αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας. Οι δανειακές υποχρεώσεις της αποπληρώνονται κανονικά χωρίς καμία καθυστέρηση και οι όροι των δανείων τηρούνται. Σχετικά με τα αποθέματα του ομίλου, αυτά θεωρούνται, από τη διοίκησή του, επαρκή και δεν σημειώνονται ελλείψεις στην τροφοδοσία. 

Πέρυσι ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 107,73 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 9,12% σε σχέση με το 2018. Αν και ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά καταγράφηκε μείωση 17,45% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων. Η μείωση αυτή επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων καθώς εμφάνισαν μείωση κατά 6,01% το 2019 σε σχέση με το 2018. Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της υπήρξε αύξηση το 2019 κατά 2,89%. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 11,12% στον όμιλο και 11,8% στην εταιρεία. 

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική ανήλθαν σε 8,74 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,70%. Τα EBITDA ανήλθαν στα 10,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,14%, τα Κέρδη προ Φόρων άγγιξαν τα 3,33 εκατ. ευρώ έναντι 0,60 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 3,02 εκατ. ευρώ από 0,45 εκατ. ευρώ.