ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση 25% και στις ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου

Έκπτωση 25% και στις ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου - Κεντρική Εικόνα

Η έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές θα ισχύσει και για τον Μάιο σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 

Ειδικότερα θα επεκταθεί η έκπτωση κατά 25% στις ασφαλιστικές εισφορές και του Μαΐου εφόσον έχουν πληρωμένες τις εισφορές των προηγούμενων μηνών.

Η έκπτωση αυτή, η οποία έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση στα πλαίσια του όλου πακέτου στήριξης των επιχειρήσεων λόγω του κορωνοϊού, αφορά στο σύνολο των επαγγελματιών, είτε αυτοί έχουν κλείσει την επιχείρησή τους με κρατική εντολή, είτε ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, είτε δεν έχουν κλείσει, ούτε πλήττονται.

Ειδικά, όμως, για τους επαγγελματίες που πλήττονται ή έχουν κλείσει, δίνεται εναλλακτικά της έκπτωσης 25% η δυνατότητα της πληρωμής των εισφορών του Μαΐου, όπως και των προηγούμενων μηνών από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε 4 ισόποσες δόσεις.

Προκειμένου τα παραπάνω πρόσωπα να υπαχθούν στη ρύθμιση, για τις εισφορές Μαΐου 2020 πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.

Η μείωση 25% αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω μηνών για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οι ελεύθεροι επαγγελματίες και υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.

Η μείωση 25% στις τρέχουσες εισφορές των παραπάνω μηνών εφαρμόζεται και:
-στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες.
-στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης.

Σε περίπτωση υπαγωγής στη μείωση 25% στις τρέχουσες εισφορές ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή παρούσας υπουργικής απόφασης πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων διά του συντελεστή 0,20.