ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Ποιες οφειλές μπαίνουν στις 120 δόσεις λόγω κορωνοϊού - Η βασική προϋπόθεση

Εφορία: Ποιες οφειλές μπαίνουν στις 120 δόσεις λόγω κορωνοϊού - Η βασική προϋπόθεση - Κεντρική Εικόνα

Εφόσον υπάρχουν πιθανές οφειλές που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αυτές μπορούν να υπαχθούν στις 120 δόσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα σε περίπου 40.000 οφειλέτες του ΕΦΚΑ που είχαν ενταχθεί σε ρυθμίσεις προγενέστερες των 120 δόσεων, να εντάξουν τις πιθανές οφειλές που δημιουργούνται λόγω των έκτακτων συνθηκών, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, χωρίς να χάσουν τις ρυθμίσεις τους.

Έτσι, όπως αναφέρει το insider.gr, ασφαλισμένοι που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72-100 δόσεων το 2014 και στη ρύθμιση των 100 δόσεων το 2015 και διατηρούσαν την εν λόγω ρύθμιση ενεργή μέχρι τέλη Φεβρουαρίου δεν θα χάσουν τη ρύθμισή τους για ανεξόφλητες οφειλές που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής.

Πάντως, βασική προϋπόθεση για αυτό είναι να εντάξουν τα ποσά αυτά στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που ισχύει για όλους και να τηρούν τους όρους της.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο ασφαλισμένος αιτηθεί την υπαγωγή του στην πάγια ρύθμιση για τις τρέχουσες οφειλές εντός Απριλίου θα ενταχθούν οι οφειλές του 2020 έως και τον Φεβρουάριο, εάν κάνει αίτηση εντός Μαΐου θα ενταχθούν οι οφειλές του 2020 έως και τον Μάρτιο κ.ο.κ