ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στη Βουλή για τον κορωνοϊό: Ενα νομοσχέδιο την εβδομάδα σε ψηφοφορία

Νέα μέτρα στη Βουλή για τον κορωνοϊό: Ενα νομοσχέδιο την εβδομάδα σε ψηφοφορία - Κεντρική Εικόνα

Ένα νομοσχέδιο την εβδομάδα θα τίθεται σε ψηφοφορία, όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την εξάπλωση του κορονοϊου. Κατά προτεραιότητα θα εισάγονται νομοσχέδια που αφορούν στη διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων. Επίσης ο προφορικός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη. Η Βουλή λειτουργεί ήδη με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό προσωπικού για την κάλυψη των βασικών λειτουργιών της και στο πλαίσιο αυτών, έχουν ήδη κλείσει ή υπολειτουργούν τα περιφερειακά κτήρια της.

Η Διάσκεψη των Προέδρων στη σημερινή συνεδρίαση αποφάσισε ειδικότερα ότι:

-ο προφορικός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα διεξάγεται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη.

-ο γραπτός κοινοβουλευτικός έλεγχος θα συνεχιστεί κανονικά, με ηλεκτρονική κατάθεση όλων των μέσων (ερωτήσεις, επερωτήσεις κλπ) και με αύξηση της προθεσμίας απάντησης των υπουργείων, από 25 ημέρες σε 40 ημέρες.

-αναβάλλεται η προγραμματισμένη, για την Παρασκευή 20/3, συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής για το Υπερταμείο.

-η επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων θα γίνει με μειωμένη σύνθεση. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Βουλής να ενημερώνει σχετικώς. Η Διάσκεψη έχει ήδη ενημερωθεί για τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

-περιστέλλεται το νομοθετικό έργο με την ψήφιση ενός μόνο νομοσχεδίου κάθε εβδομάδα ως εξής: Η επεξεργασία του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή θα γίνεται σε μια συνεδρίαση, κάθε Τρίτη (με εξαίρεση την επόμενη εβδομάδα, που η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα γίνει Δευτέρα) με εφαρμογή της διαδικασίας της οργανωμένης συζήτησης. Το νομοσχέδιο θα συζητείται και θα ψηφίζεται κάθε Πέμπτη, με εφαρμογή της διαδικασίας της οργανωμένης συζήτησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα γίνεται μετά το πέρας του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

-Μολονότι η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμα προς κατάθεση σειρά νομοσχεδίων (ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ν/σ περί συναθροίσεων, ν/σ για Εταιρική Διακυβέρνηση, καταδυτικός τουρισμός, κυρώσεις οδηγιών του υπουργείου Δικαιοσύνης και ρυθμίσεις εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας), θα εισάγονται, κατά προτεραιότητα τις επόμενες εβδομάδες, νομοσχέδια που αφορούν ζητήματα που συνδέονται κυρίως με τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. Κυρώσεις, ΠΝΠ κ.α.).