ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Δυνητικό όφελος 5,7 δισ. ευρώ από την εφαρμογή των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ

ΣΕΒ: Δυνητικό όφελος 5,7 δισ. ευρώ από την εφαρμογή των εργαλειοθηκών του ΟΟΣΑ - Κεντρική Εικόνα

 

Στα 5,7 δισ. ευρώ εκτιμάται, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, το όφελος για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό, που περιλαμβάνονται στις λεγόμενες «εργαλειοθήκες» του Οργανισμού.

Σε σχετική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των τριών εργαλειοθηκών στη χώρα μας, ο ΣΕΒ ζητά επίσης την εφαρμογή τους και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως το κόστος ενέργειας, οι στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση υπό εύλογους όρους, η αδειοδότηση, η δημοπράτηση των κατασκευαστικών έργων, οι μεταφορές σε λιμάνια και αεροδρόμια, κ.α.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, στα τρία έργα αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ συγκέντρωσαν συνολικά και αξιολόγησαν 2.312 νομοθετικά κείμενα (νόμους, ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους κ.ά.), εντόπισαν 1.276 διατάξεις που αποτελούν δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, και διατύπωσαν τελικά 775 συστάσεις. Από αυτές η συντριπτική πλειονότητα (90 %) είχε υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

Πρόκειται για συστάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, το bake off, τα σημεία πώλησης βρεφικού γάλακτος, το καθεστώς εκπτώσεων, προφορών και προωθητικών ενεργειών, τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων κ.ά., το χονδρικό εμπόριο, τον τουρισμό, κ.α.