ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όμιλος Jumbo: Αυξημένες οι πωλήσεις στο εξάμηνο κατά 7,5% - Πότε θα διανεμηθεί το μέρισμα

Jumbo: Αδύνατο να αναπληρωθεί ο τζίρος που χάθηκε - Κεντρική Εικόνα

Την χρηματική διανομή για την εταιρική χρήση από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Jumbo που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το μέρισμα για τη χρήση που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 ανέρχεται σε 0,2820 ευρώ ανά μετοχή και αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30.6.2019, προσαυξημένο κατά 20% όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί η διοίκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης. Σημειώνεται ότι το μέρισμα αυτό θα διανεμηθεί σε δύο φάσεις:

1. Στις 30.01.2020 θα καταβληθούν 0,220 ευρώ ανά μετοχή, από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 όπως ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση στις 21.01.2020

2. Το υπόλοιπο 0,062 ευρώ ανά μετοχή, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης, η διοίκηση του Ομίλου ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη των πωλήσεων, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης -εμπορικά- εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συνολικά οι πωλήσεις του Ομίλου για την οικονομική χρήση από 1ης Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 512,5 εκατ. ευρώ περίπου από 476,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση, η αύξηση των πωλήσεων καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι συνολικά ο τομέας των παιχνιδιών δεν έδειξε την ίδια δυναμική σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον μήνα Δεκέμβριο. Υπό το πρίσμα αυτό, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση συνιστά εξαιρετική επιτυχία πρόβλεψης και διαχείρισης.

Αναμφισβήτητα, καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή του Ομίλου διαδραμάτισαν εκτός από την ανταπόκριση των καταναλωτών στις Jumbo προϊοντικές προτάσεις και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Oι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές), σημείωσαν αύξηση 4% περίπου ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 3% περίπου. Οι πωλήσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν πάνω από 4% ενώ οι πωλήσεις στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 7% περίπου.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά της δυναμικής αγορά της Ρουμανίας όπου το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ξεπέρασε το 20%.

Με τη λειτουργία του ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος (14.000 τμ περίπου) στο Brasov της Ρουμανίας τον Νοέμβριο 2019, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Jumbo έφτασε τα 80 καταστήματα.

Από αυτά τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου). Όσον αφορά την Κύπρο πέρα από την έναρξη ενός νέου υπερ- καταστήματος στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου) θα ξεκινήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επίσης, θα λειτουργήσει στην Craiova (12.000 τ.μ. περίπου), στη Ρουμανία ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και οι υπηρεσίες για το e - jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbο, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο).