ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανατροπές στις αντικειµενικές αξίες φέρνει το νέο έτος

Κτηματολόγιο: Τον Απρίλιο οι αναρτήσεις για την Αθήνα - Κεντρική Εικόνα

Χρονια ριζικών αλλαγών στις αντικειµενικές αξίες και κατ’ επέκταση στη φορολογία των ακινήτων θα είναι το 2020.

Στο πλαίσιο του µεταµνηµονιακού προγράµµατος η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί έναντι των θεσµών να προχωρήσει σε ριζική αναµόρφωση του συστήµατος υπολογισµού των τιµών ζώνης, προκειµένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να περιοριστεί η παραοικονοµία στην κτηµαταγορά.

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, ο επιπλέον δηµοσιονοµικός χώρος που θα προκύψει από την αναµόρφωση του συστήµατος των αντικειµενικών αξιών σχεδιάζεται να διατεθεί:

  • για την περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ. Πρόθεση του υπουργείου Οικονοµικών είναι η επικαιροποίηση των αντικειµενικών αξιών να µην ακυρώσει την πρόσφατη µείωση του φόρου µεσοσταθµικά κατά 22% αλλά και να γίνει η δεύτερη µείωση προκειµένου συνολικά να ανέλθει στο 30% που είναι και η προεκλογική δέσµευση της κυβέρνησης,
  • για την αναµόρφωση της φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων µε επανεξέταση των αφορολόγητων ορίων και των συντελεστών για φόρους µεταβίβασης πρώτης κατοικίας, κληρονοµιάς, δωρεάς και γονικών παροχών. Σε ό,τι αφορά αυτές καθαυτές τις αντικειµενικές αξίες, οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το υπουργείο Οικονοµικών είναι οι εξής:

A) Ευθυγράµµιση των αντικειµενικών µε τις εµπορικές αξίες των ακινήτων. Στην πράξη αυτό µεταφράζεται σε αυξήσεις των τιµών ζώνης σε τουλάχιστον 4.000 περιοχές της χώρας, κυρίως αστικές, καθώς και σε παραθαλάσσιες στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον, αναµένονται αυξήσεις και λόγω του γεγονότος ότι οι εµπορικές αξίες των ακινήτων έχουν πάρει την ανιούσα τον τελευταίο χρόνο λόγω της βελτίωσης των προσδοκιών στην οικονοµία και της σταδιακής επιστροφής στην οικονοµική κανονικότητα.

B) Επέκταση του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού των αξιών των ακινήτων σε περίπου 3.500 περιοχές. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά ή και τουριστικά, αλλά αντιµετωπίζονται φορολογικά ως εκτός σχεδίου και οικισµού, δηλαδή µε τις χαµηλές αξίες των αγροτεµαχίων. Με την ένταξή τους στο αντικειµενικό σύστηµα πρόκειται να αυξηθεί σηµαντικά η φορολογητέα ύλη σε αυτές και να προκύψει δηµοσιονοµικός χώρος για την περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ.