ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Πώς θα δοθεί η έκπτωση φόρου 40%

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου οι εισηγήσεις για τις νέες αντικειμενικές αξίες - Κεντρική Εικόνα

Οι φορολογούμενοι, που δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 16.000 ευρώ, είναι αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο από την έκπτωση φόρου 40% για την ανακαίνιση ακινήτου.

Οι ψηφισμένες διατάξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι θα πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ίσος με την έκπτωση, που δικαιούται ο φορολογούμενος, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, ώστε ο φόρος να «σβήσει» στο σύνολό του.

«Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών,σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διατάξεις του άρθρου 16, όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή.

Όπως αναφέρουν τα dikaiologitika.gr, εάν ο φόρος εισοδήματος είναι μικρότερος από την προβλεπόμενη έκπτωση, φοροτεχνικοί επισημαίνουν πως από τις διατάξεις δεν προκύπτει επιστροφή φόρου.

Η διάταξη νόμου έχει ήδη ψηφιστεί, αλλά η εφαρμοστική απόφαση, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί έως το τέλος του έτους,θα έρθει να απαντήσει στις «ανησυχίες» φοροτεχνικών.

Όπως επισημαίνουν, για να εξασφαλίσει κάποιος φορολογούμενος τη μέγιστη έκπτωση φόρου των 6.400 ευρώ, θα πρέπει να οφείλει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 1.600 ευρώ για τα εισοδήματά του κάθε χρόνο από το 2021 έως και το 2024. Στην αντίθετη περίπτωση, το όφελος περιορίζεται.

Από τις διατάξεις αυτές, φοροτεχνικοί ξεχωρίζουν τη διατύπωση «μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου».

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο φόρος που αναλογεί στο δηλωθέν εισόδημα είναι 700 ευρώ, αλλά η δαπάνη που έχει γίνει θα μπορούσε να επιφέρει μείωση φόρου 1.600 ευρώ, η διαφορά δε συνεπάγεται επιστροφή φόρου, καθώς ό,τι «περισσεύει», χάνεται.