ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αυξημένο κατά 153,3% το EBITDA το εννεάμηνο

Ελλάκτωρ: Επιτυχής τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Στα 1.016,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019, έναντι 1.381,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 75,6 εκατ. ευρώ έναντι -16,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων καταγράφηκαν κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 77,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 102,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1361 ευρώ έναντι ζημιών 0,7264 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψαν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Παραχωρήσεις, κατά το εννεάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ενίσχυσης της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους αντίστοιχα, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από το σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής. Επιπλέον, η θετική συνεισφορά του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, καθώς ανήλθαν, στο εννεάμηνο του 2019, στα 151,2 εκατ. ευρώ έναντι των 59,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το εννεάμηνο 2019 ήταν 14,9% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2019, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 30.09.2019, διαμορφώθηκε στα 815,3 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2018.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, στο εννεάμηνο του 2019, σημειώθηκαν έσοδα 14,9 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο τρίτο τρίμηνο του 2019, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.