ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δικαστική ήττα για το σήμα Caprice Παπαδοπούλου

Δικαστική ήττα για το σήμα Caprice Παπαδοπούλου - Κεντρική Εικόνα

Με σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το σήμα CAPRICE Παπαδοπούλου δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα και δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτή με το σήμα fripan caprice.

Όπως μεταδίδει το lawpost, στις 22 Οκτωβρίου 2018 η Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. άσκησε προσφυγή κατά του EUIPO ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 8ης Αυγούστου 2018 και να απορριφθεί η καταχώρηση του εικονιστικού σήματος της«fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre » λόγω παράβασης του κανονισμού 207/2009/ΕΚ του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα.

Κατά την προσφεύγουσα, το προγενέστερο σήμα Caprice έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα και υπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης των καταναλωτών δίνοντας περισσότερο προσοχή στη λέξη CAPRICE που είναι μέρος του σύνθετου επίμαχου σήματος.

Ισχυρίζεται δε ότι υπάρχει πρόθεση πρόκλησης σύγχυσης του κοινού μεταξύ των δυο σημάτων.

Με την σημερινή του απόφαση το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση του EUIPO : το προγενέστερο σήμα CAPRICE δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι η εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του κοινού στη σχετική αγορά και εξετάζοντας συνολικά όλα τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης, όπως το καλυπτόμενο από το σήμα μερίδιο αγοράς, την ένταση, τη γεωγραφική έκταση και τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του καθώς και το μέγεθος των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση για την προβολή του, το ΓΔΕΕ καταλήγει ότι δεν προκύπτει τέτοιος κίνδυνος σύγχυσης. Επίσης, τονίζει ότι το επιχείρημα περί κακής πίστης δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Έτσι, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO και, ως εκ τούτου, απορρίπτει την προσφυγή και καταδικάζει την Παπαδόπουλος Α.Ε. στα δικαστικά έξοδα.