ΕΛΛAΔΑ

Νέο «ποινολόγιο» για την αδήλωτη εργασία - Πρόστιμα 15,6 εκατ. για αδήλωτη εργασία μέσα σε ένα τρίμηνο

Νέο «ποινολόγιο» για την αδήλωτη εργασία - Πρόστιμα 15,6 εκατ. για αδήλωτη εργασία μέσα σε ένα τρίμηνο - Κεντρική Εικόνα

«Τσουχτερά» πρόστιμα συνολικού ύψους 15.600.527 ευρώ επέβαλαν μέσα σε τρεις μήνες οι επιθεωρητές του ΕΦΚΑ σε επιχειρήσεις οι οποίες διαπιστώθηκε ότι απασχολούσαν 1.357 ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, το τρίμηνο Ιούλιος 2019-Σεπτέμβριος 2019 πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 12.987 επιτόπιοι έλεγχοι έναντι 11.628 ελέγχων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι έλεγχοι των επιθεωρητών του ΕΦΚΑ διπλασιάστηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2019.

Να επισημανθεί ότι ήδη το υπουργείο Εργασίας προωθεί στη Βουλή το «νέο ποινολόγιο» για την αδήλωτη εργασία, το οποίο διατηρεί το βασικό πρόστιμο των 10.550 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει και σημαντικές μειώσεις στις περιπτώσεις πρόσληψης του αδήλωτου εργαζόμενου, αλλά παράλληλα περιέχει και τσουχτερά πρόστιμα, που φθάνουν έως και τα 31.650 ευρώ, σε περιπτώσεις εργοδοτών που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία. 

Το νέο ποινολόγιο

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις περιέχουν σημαντικές μειώσεις του προστίμου των 10.550 ευρώ, μεγαλύτερες απ' αυτές που προβλέπει ο νόμος 4554/2018 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις το ποσό των 10.550 ευρώ μειώνεται ανάλογα με το διάστημα για το οποίο θα προσληφθεί ο εργαζόμενος που ήταν ανασφάλιστος. Επί αυτού του ποσού επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται σε 2.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση τουλάχιστον 12 μηνών. 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών το πρόστιμο των 10.550 ευρώ μειώνεται σε 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών. Εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της εποχικής  επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης (τρίμηνο) ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει με κατάτμηση τον υπόλοιπο χρόνο του τριμήνου κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. 

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά εργαζόμενο, που θα εξακολουθήσει να ισχύει, επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:
1. κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, δηλαδή ανέρχεται σε 21.100 ευρώ και
2. κατά 200%, δηλαδή φθάνει τις 31.650 ευρώ για κάθε μεταγενέστερη παράβαση που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία. 

Επίσης, το σχέδιο νόμου (άρθρα 67 και 68) προβλέπει στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τη δημιουργία «Μητρώου Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία».

Σε αυτό το μητρώο θα καταγράφονται οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις και οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Γ. Βρούτσης: Καμία ανοχή

Τα στοιχεία για τους ελέγχους του ΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν χθες στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης, ο γενικός διευθυντής Ελέγχων, ο διευθυντής Σχεδιασμού Ελέγχων, η προϊσταμένη του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Αττικής και όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και του ΠΕΚΑ Αττικής.

Συμφωνήθηκε να συνεχισθούν με τους ίδιους ρυθμούς οι έλεγχοι και κατά το δ' τρίμηνο του έτους και να αυξηθούν περαιτέρω από το 2020 μέσω ενίσχυσης του αριθμού των επιθεωρητών και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών εργαλείων.