ΔΙΕΘΝΗ

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας επιταχύνει την μείωση των πραγματικών επιτοκίων

Κορωνοϊός: Επιταχύνεται η οικονομική ανάκαμψη της Κίνας - Κεντρική Εικόνα

Η κεντρική τράπεζα θα επιταχύνει τις προσπάθειες της για την μεταρρύθμιση της νομισματικής της πολιτικής και την υλοποίηση μέτρων ελεύθερης αγοράς, με στόχο την μείωση των πραγματικών επιτοκίων.

Παράλληλα, προσπάθειες θα γίνουν και προς την κατεύθυνση των χρηματοοικονομικών θεσμών της Κίνας, ώστε να αυξήσουν την υποστήριξή τους στην πραγματική οικονομία, κυρίως προς τις μικρές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.