ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κλιμακώνεται ο εμφύλιος στην Creta Farms: Βαριές καταγγελίες Κ. Δομαζάκη κατά της διοίκησης

Creta Farms: Στο 30,59% η συμμετοχή του Κ. Δομαζάκη - Κεντρική Εικόνα

Για παρατυπίες στη διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Creta Farms και για ανύπαρκτη εξουσιοδότηση με στόχο να διατηρήσει «παράνομα» την πλειοψηφία του σώματος ο Εμ. Δομαζάκις, κάνει λόγο με σημερινή του ανακοίνωση ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Δομαζάκης, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες κατά της διοίκησης.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζει ότι «με μεθόδους που θα ζήλευαν και σε χώρες όπου βασιλεύει η Μαφία η διοίκηση της Creta Farms σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Νιάδη απέκρυψαν έγγραφο μετόχου το οποίο μάλιστα είχε σταλεί μέσω θεματοφυλακής της HSBC και επικύρωσαν ουσιαστικά ανύπαρκτη εξουσιοδότηση προκειμένου να αλλοιώσουν τη σύνθεση διακοπείσας Γενικής Συνέλευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να διατηρήσει παράνομα την πλειοψηφία του σώματος ο κ. Εμ. Δομαζάκις.
 
Ακολουθώντας μια προαποφασιμένη τακτική ο Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης επί έντεκα (11) ώρες εξέταζε, πολλές, αντικειμενικά, ανούσιες ενστάσεις ώστε στο τέλος να διαπράξουν την παρανομία!

Συγκεκριμένα στο τέλος της έρευνας των εξουσιοδοτήσεων ο Πρόεδρος έθεσε ζήτημα αναφορικά με την ύπαρξη εξουσιοδότησης και της συμμετοχής της μετόχου BANK OF AYUDH AYA PLC προς τον Εμμ. Δομαζάκι.

Η εξουσιοδότηση είχε ισχύ για τη Γενική Συνέλευση της 4/09/2019 και μόνο γι αυτή  ,δια του αναφερόμενου ως υποθεματοφύλακα του μετόχου αυτού τράπεζας HSBC FRANCE -  Υποκατάστημα Αθηνών  και στο σώμα της εξουσιοδότησης υπήρχε ρητή διαγραφή της εντολής που αφορά την αντιπροσώπευση του μετόχου αυτού σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή της αρχικώς προσδιορισθείσας ημεροχρονολογίας διεξαγωγής ΓΣ 4/09 ή επαναληπτική αυτή.
 
Παρά τη τη ρητή διαγραφή εφευρέθηκαν επιχειρήματα για το κύρος της ύπαρξης της ο δε Πρόεδρος της ΓΣ με νομικούς ακροβατισμούς επιχείρησε να υποστηρίξει επιχειρήματα όπως την έλλειψη μονογραφής δίπλα στη διαγραφή – παρά μάλιστα την ύπαρξη δύο μονογραφών στο κάτω δεξί μέρος της κάθε σελίδας -, την ερμηνεία της δήλωσης της μετόχου, η οποία όμως ουδόλως έχρηζε ερμηνείας και διάφορες άλλες θεωρίες αστήρικτες για το ενιαίο της συμπεριφοράς του νομικού προσώπου και άλλα διάφορα, προκειμένου προφανώς να συμπεριληφθεί το ποσοστό των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου καταρχήν στο σχηματισμό απαρτίας και βέβαια, κύρια πλειοψηφίας υπέρ του βασικού μετόχου Εμμ. Δομαζάκι.  Διότι, ξεκάθαρα, χωρίς το ποσοστό των μετοχών του συγκεκριμένου μετόχου, ο Εμμ. Δομαζάκις δε συγκεντρώνει την πλειοψηφία στην ενλόγω ΓΣ και βέβαια, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον τις αποδεδειγμένα ζημιογόνες για την εταιρεία ενέργειές του.
            
Ενάντια σε κάθε νομική και πραγματική λογική, απόλυτα συντονισμένα, καθώς ο Πρόεδρος άφησε τη θέση του και μετέβη πλησίον της πλευράς του Εμμ. Δομαζάκι και των οκτώ (8) δικηγόρων του! συνέβησαν τα εξής:

Καταρχήν, τους επέστρεψε έγγραφο με νομικό περιεχόμενο που κατέθεσαν, διότι, ο Εμμ. Δομαζάκις ευθαρσώς παραδέχθηκε τη διαγραφή στην εξουσιοδότηση, αλλά, ο δικηγόρος του μιλούσε στο έγγραφό του για δήθεν νόθευση εγγράφου, χωρίς να την αποδίδει σε κάποιον.  Προσπάθησε λοιπόν ο Πρόεδρος να καλύψει την ασυνεννοησία τους και στηλιτεύθηκε από εμένα η συμπεριφορά του αυτή.

Όλα δε αυτά, ενώ το κυριότερο ήταν – που δεν το γνώριζα κατά εκείνο τον χρόνο, αλλά πληροφορήθηκα σαφώς μόλις εχθές 24/09 - δεν έλαβε υπόψη του την επιστολή της HSBC France (υποκατάστημα Αθηνών), από την οποία προέκυπτε ότι η φερόμενη ως εκπροσωπούμενη μέτοχος δεν προτίθετο κατ’ ουδένα τρόπο να παρασταθεί σε ΓΣ, η οποία θα επεκτείνονταν χρονικά πέραν της 04.09.2019, όπου σημειωτέον και εκεί με προϋποθέσεις συμμετείχε κατά ρητή επιστολή της, η οποία επίσης απεκρύβη από σώμα στις 4/09.

‘Όμως, στις 20.09.2019 απεστάλη από την HSBC στην εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, το οποίο μάλιστα απεστάλη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παραδόθηκε και με υπηρεσία κούριερ εχθές 24/09, σύμφωνα με το οποίο η εξουσιοδοτούσα εταιρεία δήλωσε κατηγορηματικά ότι, όπως προκύπτει και από την εξουσιοδότησή της, δεν θα παρίστατο στη ΓΣ της 23.09.2019.

Ερώτησα λοιπόν ευθέως τον Πρόεδρο της ΓΣ: Είχε εκείνος τέτοιο έγγραφο και το απέκρυψε από το σώμα της ΓΣ;

Αν δεν το είχε – το υπαρκτό αυτό έγγραφο – γιατί η HSBC μου υπέδειξε εκείνον ως κάτοχο αυτού;

Και σε κάθε περίπτωση, πώς αξίωσε να προσκομιστεί από εμένα έγγραφο της HSBC, τη στιγμή που σύμφωνα με την τράπεζα το είχε εκείνος και η εταιρεία βέβαια, ήδη στην διάθεσή τους;

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχω εκκινήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών καθώς και των δανειστών της εταιρίας αλλά και των προβλεπομένων από τον αστικό και ποινικό κώδικα κινήσεων εναντίον όσων έχουν διαπράξει ή συμπράττουν σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις.

Ανεξάρτητα αυτού  πλειοψηφία ψευδεπίγραφη με τέτοιες μεθόδους δεν πρόκειται να επιτρέψω να επιτευχθεί».