ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το σχέδιο για σπάσιμο και πώληση της ΛΑΡΚΟ

Κατατίθεται η τροπολογία για την τελευταία ευκαιρία της ΛΑΡΚΟ - Κεντρική Εικόνα

Την επαναφορά του σχεδίου του 2014 για σπάσιμο της Λάρκο και χωριστή πώληση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μελετά σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο ενέργειας.

Πρόκειται για μια λύση που είχε αποσπάσει προ πενταετίας το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οποία προέβλεπε εν πολλοίς τη χωριστή πώληση των παγίων που ανήκουν στο Δημόσιο (μεταλλεία) και των ιδιωτικών παγίων της Λάρκο (εργοστάσιο Αγίου Ιωάννη) και η οποία είχε παγώσει από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Αυτή τη στιγμή το βασικό ζητούμενο σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ είναι να βρεθεί μια νομική λύση, η οποία να απαντά στις ανάγκες της χώρας για συνέχιση της λειτουργίας της βιομηχανίας, να οδηγεί σε συμμόρφωση στις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, να είναι νομικά ορθή και να μην "σακατεύει” τη Λάρκο ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί. 

Η λύση του ταυτόχρονου διαγωνισμού, είχε επιλεγεί καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην είσοδο ενός ενδιαφερόμενου επενδυτή, ο οποίος ταυτόχρονα θα μπορούσε να αποκτήσει το σύνολο των παγίων που σήμερα αξιοποιούνται από τη Λάρκο.

Ωστόσο υπάρχουν πέντε βασικά εμπόδια τα οποία καλείται να υπερκεράσει η κυβέρνηση. Αυτά είναι:

- Πρώτον τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με το σημερινό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης

- Δεύτερον η μη αγορά εκ μέρους της Λάρκο δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, όπως υποχρεούται βάσει των κανονισμών που ισχύουν

- Τρίτον το χρέος ύψους 300 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ

- Τέταρτον η μη δημοσίευση ισολογισμού από το 2015 

- Πέμπτον το πρόστιμο για την παράνομη κρατική ενίσχυση που έχει φτάσει στα 160 εκατ. ευρώ

"Εάν μας έδιναν τη λύση του 2014 σήμερα, θα την αγοράζαμε αμέσως” ανέφερε χαρακτηριστικά κορυφαία πηγή του υπουργείου ενέργειας, το οποίο μόλις πρόσφατα ανέλαβε να διαχειριστεί εκτός από το θέμα της ΔΕΗ και την υπόθεση της Λάρκο..

Πηγή capital.gr