ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Creta Farms: Καμία επίσημη συζήτηση για ένταξη στο άρθρο 106 του πτωχευτικού - Προφορική συναίνεση με τις τράπεζες

Στα χέρια των τραπεζών η Creta Farms - Κεντρική Εικόνα

Η Creta Farms και ο βασικός μέτοχος Εμμανουήλ Δομαζάκις απέστειλε στους πιστωτές απαντητική επιστολή η οποία τελεί υπό την έγκριση των επιτροπών των Τραπεζών, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως επί του παρόντος, υπάρχει προφορική συναίνεση και αναμένεται η επίσημη απάντηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις.

Αναφερόμενη σε δημοσιεύματα περί ένταξης της εταιρείας στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος επίσημη σχετική συζήτηση.

Η εταιρεία προσθέτει πως βρίσκεται σε εξέλιξη ειδικός έλεγχος που διενεργείται από την Deloitte Business Solutions AE αναφορικά με την Creta Farms και λοιπές εταιρείες του ομίλου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, με έμφαση στις περιοχές που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες σε δημοσιεύματα στον τύπο, και κατόπιν της ολοκλήρωσής του θα εκτιμηθούν τυχόν επιπτώσεις των πορισμάτων/ευρημάτων επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2018 και προηγούμενων ετών.