ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ελλάκτωρ: Κέρδη μετά από φόρους 5,7 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η νέα διοίκηση που προτείνουν οι Ολλανδοί της Reggeborgh - Κεντρική Εικόνα

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 5,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι ζημιών 31 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη 29,4 εκατ. έναντι ζημίας 11,7 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 112,2 εκατ. ευρώ έναντι των 82,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 36,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν 15,9% έναντι 8,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν αύξηση κατά 90,1% και ανήλθαν σε 61,6 εκατ. ευρώ, έναντι 32,4 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 705,1 εκατ. ευρώ έναντι 922,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας που οφείλεται κυρίως στην απουσία δημοπράτησης νέων έργων και στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης υπό εξέλιξη διαγωνισμών στην Ελλάδα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η μείωση των εσόδων στην Κατασκευή οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση κύκλου εργασιών σε επίπεδο Ομίλου, με παράλληλη, ωστόσο, σημαντική βελτίωση του περιθωρίου EBITDA. Η πορεία της αναδιοργάνωσης, τόσο της Κατασκευής, όσο και του Ομίλου συνολικά, που έχει ήδη δρομολογηθεί, εκτιμούμε ότι σύντομα θα οδηγήσει τον Όμιλο στην επίτευξη των στόχων του, που είναι η επαναφορά της Κατασκευής στην κερδοφορία και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30-6-2019 διαμορφώθηκε σε 788,8 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για το πρώτο εξάμηνο 2019, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αλλά και μετά φόρων ήταν κέρδη 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.