ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μυτιληναίος: «Άλμα» τζίρου 38,2% στο εξάμηνο

Ανθεκτική στην κρίση η Mytilineos: Αυξημένα κέρδη για το α' εξάμηνο εν μέσω πανδημίας - Κεντρική Εικόνα

Ο κύκλος εργασιών της Μυτιληναίος κατέγραψε αύξηση 38,2% στα €990,8 εκατ. από €717,1 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2018, βοηθούμενος ιδιαίτερα από την ανάπτυξη μεγεθών που καταγράφει ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου.

Συγκεκριμένα:

-Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 38,2% και διαμορφώθηκε σε Euro990,8 εκατ. έναντι Euro717,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018

-Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Euro175,3 εκατ. έναντι Euro145,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

-Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Euro81,6 εκατ. έναντι Euro83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), διαμορφώθηκαν σε Euro0,571 έναντι Euro0,587 το Α' Εξάμηνο του 2018.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Η Εταιρεία στο Α' Εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το Euro1 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου. Η MYTILINEOS στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. »

Ανά τομέα δραστηριότητας, αξίζει να σημειωθεί μεταξύ άλλων ότι:

-Στον τομέα μεταλλουργίας προχωρά η μελέτη για τη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας. Η τελική επενδυτική απόφαση προγραμματίζεται για το Α' τρίμηνο του 2020.

-Στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καταγράφεται άνοδος του κύκλου εργασιών κατά 46,5 % στα 460,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 309,1 % στα 50,3 εκατ. Οι εππιδόσεις οφείλονται κυρίως στην αυξημένη κατά 29% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας που ξεπέρασαν τις 2,6 τερραβατώρες. Επίσης Το πρώτο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 4,1%, υπερδιπλάσιες τιμές διοξειδίου του άνθρακα (+116%) και αυξημένες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Σημειώνεται ακόμη ότι στις 2 Οκτωβρίου, θεμελιώνεται η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Ενεργειακό Κέντρο της Εταιρείας στον 'Αγ. Νικόλαο, Βοιωτίας. Για την κατασκευή της μονάδας, έχει επιλεγεί τεχνολογία class H της General Electric, με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%. Η συνολική ισχύς της μονάδας θα είναι 826MW, σημαντικά υψηλότερη από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης δεν θα ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των Euro300 εκατ., δεδομένου ότι τη κατασκευή του έργου έχει αναλάβει ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών - METKA. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (commissioning) τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο του 2021.