ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Aegean: Αντιπρόεδρος Α΄ ο Αναστάσιος Δαυίδ, αντιπρόεδρος Β΄ ο Παναγιώτης Λασκαρίδης

Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο η Aegean - Κεντρική Εικόνα

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30.08.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί στη θέση του Αντιπροέδρου Β' το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Ο κ. Αναστάσιος Δαυίδ αποφασίστηκε ότι κατέχει εφεξής τη θέση του Αντιπροέδρου Α' στο Δ.Σ.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με δύο πλέον αντιπροέδρους και με 11 μέλη ως κάτωθι:

 • Ευτύχιος Βασιλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 • Αναστάσιος Δαυίδ – Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 • Παναγιώτης Λασκαρίδης – Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτριος Γερογιάννης – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Βασιλάκης – μη εκτελεστικό μέλος
 • Χρήστος Ιωάννου – μη εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Καλαμάτας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μακρίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
 • Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante) – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.