ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε πλειστηριασμό το ιστορικό οινοποιείο της «Μπουτάρης» στη Σαντορίνη

Σε πλειστηριασμό το ιστορικό οινοποιείο της «Μπουτάρης» στη Σαντορίνη - Κεντρική Εικόνα

Ένα από τα πιο ιστορικά οινοποιεία της χώρας βγαίνει στο πλειστηριασμό.

Πρόκειται για το οινοποιείο της οικογένειας Μπουτάρη στη Σαντορίνη.

Η διαδικασία του πλειστηριασμού έχει ορισθεί για τέλη Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη τιμή προσφοράς συνολικά φτάνει το 1,21 εκ. ευρώ, ενώ οι πλειστηριασμοί των 3 ακινήτων της οινοποιητικής εταιρίας πραγματοποιούνται λόγω οφειλής ύψους 1 εκ. ευρώ στην Alpha Bank ως καθολική διάδοχο της Εμπορικής Τράπεζας.

Image result for ιστορικό οινοποιείο της Μπουτάρης στη Σαντορίνη

Η πορεία του εισηγμένου ομίλου

Ο εισηγμένος όμιλος δεν αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους όπως τονίζει στην ετήσια έκθεσή του. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µία ευρεία πελατειακή βάση εντός και εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο εν λόγω κίνδυνος είναι μεν υπαρκτός ιδίως σε σχέση µε πελάτες εντός της ελληνικής επικράτειας γεγονός όμως που δεν επηρέασε την μέχρι σήμερα καλή ροή είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. Για τους παραπάνω λόγους η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι υψηλός.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου συνίσταται σε ένα σημαντικό ποσοστό 30% περίπου σε συναλλαγές με τα Σούπερ Μάρκετ με σχετικά ψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Ποσοστό 28% περίπου του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές και διασπορά πελατολογίου µε αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, µε τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον μακροχρόνια συνεργασία σε 25 χώρες σημαντικότερες των οποίων είναι Η.Π.Α, Καναδάς, Χώρες κεντρικής Ευρώπης, Αυστραλία και Κίνα. Το υπόλοιπο ποσοστό περίπου 40% του κύκλου εργασιών αφορά σημαντική διασπορά πελατών στην εγχώρια αγορά.

Πηγή: www.reporter.gr