ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα μειωθεί ο φόρος εισοδήματος εφόσον υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες

Πόσο θα μειωθεί ο φόρος εισοδήματος εφόσον υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες - Κεντρική Εικόνα

Σημαντικές είναι οι φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να προκύψουν σε ετήσια βάση για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ’ επάγγελμα αγρότες και αυτοαπασχολούμενους (εμποροβιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες) από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι προεκλογικές εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων και τις αλλαγές αυτές, θα τεθεί υπόψη των ευρωπαϊκών θεσμών εντός του φθινοπώρου και εφόσον δεν υπάρξουν από την πλευρά τους διαφωνίες και παρεμβάσεις για ουσιαστικές μεταβολές επί τα χείρω, θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή το αργότερο έως τον Νοέμβριο.

Οι αλλαγές στη φορολογία των φυσικών προσώπων θα ισχύσουν πιθανότατα από τα εισοδήματα του 2020, για τα οποία η οριστική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει το 2021. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά τους θα γίνουν αισθητά στους μεν μισθωτούς και συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους μέσω της μείωσης στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, στους δε αγρότες και αυτοαπασχολουμένους από την άνοιξη του 2021, όταν θα εκκαθαριστούν οι φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2020.

Δύο αλλαγές

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει καταλήξει στην απόφαση να νομοθετήσει για τα φυσικά πρόσωπα μόνο δύο αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:

* τη μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ και

* την προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αλλες αλλαγές στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων η κυβέρνηση, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν προτίθεται να επιφέρει. Κι αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσουν μόνο αυτές οι δύο αλλαγές είναι ήδη αρκετά μεγάλο, καθώς υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Ολα αυτά σημαίνουν ότι:

1 Το βασικό αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο τρόπος καθορισμού του, ωστόσο, θα αλλάξει. Δηλαδή το αφορολόγητο δεν θα προκύπτει πλέον έμμεσα, με αφαίρεση ενός σταθερού ποσού ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900 ευρώ από το φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα, βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας. αλλά θα είναι καθορισμένο ονομαστικά στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 8.636 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 10.000 ευρώ θα ισχύει ο μειωμένος από το 22% στο 9% συντελεστής φόρου εισοδήματος.

2 Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν από 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα, τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος θα αυξηθούν από τα επίπεδα των 8.864 – 9.545 ευρώ, στα οποία ανέρχονται σήμερα, στα επίπεδα των 9.636 – 11.636 ευρώ. Για όσους έχουν 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο θα αυξηθεί από τα 9.545 ευρώ σε επίπεδα 12.636 ευρώ ή και υψηλότερα (+1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Το ισχύον σήμερα σύστημα προβλέπει προσαυξημένη έκπτωση φόρου στα 1.950 ευρώ για το ένα τέκνο, στα 2.000 ευρώ για τα δύο τέκνα και στα 2.100 ευρώ για τα τρία ή περισσότερα τέκνα. Οι προσαυξημένες αυτές εκπτώσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% διαμορφώνουν σήμερα το αφορολόγητο όριο στα 8.864 ευρώ (1.950: 22%) για κάθε φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, στα 9.091 ευρώ (2.000: 22%) για κάθε φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα και στα 9.545 ευρώ (2.100 : 22%) για κάθε φορολογούμενο με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Με το νέο σύστημα το ονομαστικό καθορισμένο βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα διαμορφώνεται, ενδεικτικά, ως εξής:

* σε 9.636 ευρώ για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο
* σε 10.636 ευρώ για όσους έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα
* σε 11.636 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα
* σε 12.636 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ταμείο…

Από το φορολογικό έτος στο οποίο θα εφαρμοσθούν πλήρως όλα τα αναφερθέντα παραπάνω οι φόροι εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μειωθούν σε απόλυτα μεγέθη περισσότερο για όσους δηλώνουν ετησίως εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ και λιγότερο για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 8.636 έως 20.000 ευρώ.

Αυτό θα συμβεί επειδή με το ισχύον σήμερα σύστημα οι έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ δικαιούνται ουσιαστικά βασικό αφορολόγητο όριο μικρότερο των 8.636-9.545 ευρώ, δεδομένου ότι η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ που το διαμορφώνει βαίνει μειούμενη κατά 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα ισχύει για όλα τα επίπεδα εισοδήματος το ίδιο αφορολόγητο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που θα ισχύσουν οι αλλαγές, όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες δεν βαρύνονται με τέκνα θα ωφεληθούν με μειώσεις στα ετήσια ποσά φόρου που αναλογούν στα εισοδήματά τους:

* έως 177,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ
* από 177,24 έως 277,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και έως 30.000 ευρώ
* από 277,24 έως 377,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ και έως 40.000 ευρώ
* από 377,24 έως 1.977,24 ευρώ για τους δηλούντες ετήσια εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 200.000 ευρώ.

Πηγή Ελεύθερος Τύπος