ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές αλουμινίου το 2019

Εκτοξεύθηκαν οι εξαγωγές αλουμινίου το 2019 - Κεντρική Εικόνα

Τα τελευταία στοιχεία για τις εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου, γνωστοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το α' εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας πως αντιπροσωπεύουν το 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. 

Ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας ως:

  • ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 952 εκατ. ευρώ αξία εξαγωγών, μετά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018 (οι εξαγωγές της πρώτης και δεύτερης μεταποίησης το 1ο εξάμηνο 2019 έφτασαν τα 762 εκατ. ευρώ) και

  • ο 1ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο 412 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Αυτό καταγράφει την υψηλή προστιθέμενη αξία του κλάδου από τα πολλαπλά στάδια μεταποίησης που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ για τον κλάδο της διέλασης (τα προφίλ αλουμινίου για τις οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις), οι πωλήσεις προϊόντων το 1ο εξάμηνο 2019 σημείωσαν αύξηση πάνω από 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε πάνω από το 28% των πωλήσεων, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη από 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν σχεδόν το 72% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 13% περίπου.

Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (80%) όσο και στις εξαγωγές (40%), αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου για πόρτες/παράθυρα των ελληνικών εταιρειών.

Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκατ. το 2009 τριπλασιάστηκαν στο €1,9 δισ. το 2018, με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.