ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΕ: Σχέδιο Κομισιόν για δραστική μείωση καταστημάτων και προσωπικού μέχρι το 2022

ΕΤΕ: Σχέδιο Κομισιόν για δραστική μείωση καταστημάτων και προσωπικού μέχρι το 2022 - Κεντρική Εικόνα

Κοντά στην επίτευξη του φετινού στόχου, που έχει επιβάλει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), ως προς τη μείωση του αριθμού των εν Ελλάδι εργαζομένων του, βρίσκεται ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας.

Στην έκθεση διοίκησης, η οποία συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου, περιγράφονται, για πρώτη φορά, οι δεσμεύσεις του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που κατέθεσε πέρυσι η Εθνική Τράπεζα και εγκρίθηκε από την DG Comp στις 10 Μαΐου του 2019.

Βάσει του αναθεωρημένου πλάνου, ο όμιλος Εθνικής δεσμεύεται να μειώσει ως το τέλος της φετινής χρονιάς τον αριθμό των εν Ελλάδι εργαζομένων του σε 8.600 άτομα (σ.σ. χωρίς να υπολογίζονται οι εργαζόμενοι της προς πώληση Εθνικής Ασφαλιστικής) και ως το τέλος του 2020, σε 8.000 άτομα.

Πρόκειται για δεσμεύσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στο σχέδιο μετασχηματισμού που ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής τον περασμένο Μάιο. Το πλάνο προβλέπει ότι ως το τέλος του 2022, το εν Ελλάδι προσωπικό θα περιοριστεί στα 7.150 άτομα.

Η επίτευξη της φετινής δέσμευσης μοιάζει αρκετά πιθανή, καθώς στις 30 Ιουνίου ο αριθμός του εν Ελλάδι προσωπικού στον όμιλο είχε υποχωρήσει σε 8.719 άτομα, χάρη στην αποχώρηση 632 εργαζομένων (536 από την τράπεζα), οι οποίοι έκαναν χρήση των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας, που έθεσε σε ισχύ η Εθνική τον περασμένο Μάιο.

Η περίοδος αποδοχής έληξε τυπικά στις 10 Ιουνίου, αλλά λόγω χαμηλότερης συμμετοχής από την επιθυμητή, το πρόγραμμα παρέμεινε ανοικτό. Η Εθνική επιδιώκει να εξασφαλίσει ελάχιστη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ως το τέλος της χρονιάς, από τουλάχιστον 750 εργαζομένους, ώστε να επιτευχθεί η δέσμευση μείωσης του προσωπικού σε 8.600 άτομα.

Το επιθυμητό, βέβαια, θα ήταν η αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων, ώστε να επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 50 εκατ. ευρώ και να καταστεί ευκολότερη η μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε 8.000 άτομα ως το τέλος του 2020.

Επιπρόσθετα, η τράπεζα υλοποιεί εμπροσθοβαρές πρόγραμμα συρρίκνωσης του δικτύου της. Ως το τέλος Ιουνίου, τα καταστήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 401, ξεπερνώντας τη δέσμευση του αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης, η οποία προέβλεπε μείωση του αριθμού τους σε 420 ως το τέλος της φετινής χρονιάς.

Το πρόγραμμα συρρίκνωσης του δικτύου θα συνεχισθεί και το αναθεωρημένο πλάνο προβλέπει την περαιτέρω μείωσή τους σε 390 καταστήματα ως το τέλος του 2020.

Τέλος, η DG Comp επέβαλε να περιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου στην Ελλάδα στα 845 εκατ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς και στα 800 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020. Στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, τα σχετικά έξοδα ανήλθαν σε 388 εκατ. ευρώ, θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη του σχετικού στόχου.