ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο «σφυρί» ακίνητα άλλοτε κραταιών εταιρειών του εκτυπωτικού κλάδου

Στο «σφυρί» ακίνητα άλλοτε κραταιών εταιρειών του εκτυπωτικού κλάδου - Κεντρική Εικόνα

Σε λίγες μέρες ξεκινούν μια σειρά πλειστηριασμών σε πάλαι ποτέ κορυφαίες εταιρίες από το χώρο των εκδόσεων- εκτυπώσεων για κόκκινα δάνεια τα οποία πρέπει να καλυφθούν.

Ειδικότερα, στις 5 Σεπτεµβρίου έχει οριστεί να γίνει εκ νέου ο πλειστηριασµός των ακινήτων της εταιρείας Ιρις ΑΕΒΕ, του εκτυπωτικού σκέλους των πάλαι ποτέ µεγαλύτερων και ισχυρών συγκροτηµάτων του Τύπου, του ∆ΟΛ και της Πήγασος Εκδοτικής. Επισπεύδουσα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προέβη στην κατάσχεση για 2 εκατ. ευρώ. 

Ο πλειστηριασµός αφορά τον ακίνητο και µηχανολογικό εξοπλισµό της εταιρείας στο Κορωπί, σε µια έκταση 62.406,41 τ.µ. Επειτα από δύο άγονους πλειστηριασµούς που έγιναν, από πέρυσι το καλοκαίρι έως σήµερα η τιµή πρώτης προσφοράς πλέον έχει µειωθεί στα 15,88 εκατ. ευρώ (από 35,18 εκατ. ευρώ που είχε προσδιοριστεί στον πρώτο). 

Στις 30 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει και δεύτερος πλειστηριασµός για την εγκατάσταση της εταιρείας στην περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων. Πρόκειται για οικόπεδο 4.601,22 τ.µ., στο οποίο υπάρχει κτίριο µε δύο υπόγεια, ισόγειο µε πατάρι και δώµα. Ως τιµή πρώτης προσφοράς έχουν προσδιοριστεί τα 1,6 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι στον τελευταίο γνωστό δηµοσιευµένο ισολογισµό η εταιρεία εµφάνιζε υπερδιπλάσιες του κύκλου εργασιών βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, οι οποίες έφταναν περίπου τα 89 εκατ. ευρώ, ενώ οι µακροπρόθεσµες ήταν περίπου στα 6,4 εκατ. ευρώ. 

Στις 18 Σεπτεµβρίου θα βγει στο σφυρί και η πρώην εκτυπωτική µονάδα του ΚΚΕ, η γνωστή Τυποεκδοτική Α.Ε. που έβαλε λουκέτο το 2015. Επισπεύδουσα είναι η Εθνική Τράπεζα. Συγκεκριµένα, πρόκειται για δύο πλειστηριασµούς (ηλεκτρονικούς) που θα πραγµατοποιηθούν στις 18/9 και αφορούν τόσο τα οικόπεδα και τα κτίρια όπου φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις όσο και τα µηχανήµατα, δηλαδή τις εκτυπωτικές µονάδες (εφηµερίδων, βιβλίων, εντύπων κ.λπ.). 

Για τον πρώτο, που αφορά στα ακίνητα στο Κρυονέρι Αττικής και ξεπερνούν τις 33.000 τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων δεκάδων θέσεων πάρκινγκ Ι.Χ., φορτηγών και ενός γηπέδου µπάσκετ κ.λπ. η τιµή εκκίνησης έχει προσδιοριστεί στα 7.607.000 ευρώ. 

Για τον δεύτερο, που αφορά στην κινητή περιουσία της εταιρείας (εκτυπωτική µονάδα), η τιµή εκκίνησης είναι στο 1.538.880 ευρώ. 

Την 1η Νοεµβρίου έχει προγραµµατιστεί και ο πλειστηριασµός του ακινήτου του εκτυπωτικού σκέλους της κηρυχθείσας σε κατάσταση πτώχευσης Εξπρές - ∆. Καλοφωλιάς Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε. 

Η κατάσχεση του ακινήτου, που βρίσκεται στον ∆ήµο Κερατέας, είχε γίνει για οφειλή περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ως τιµή πρώτης προσφοράς έχουν προσδιοριστεί οι 540.000 ευρώ.