ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αλλάζει επωνυμία η Μυτιληναίος

Αλλάζει επωνυμία η Μυτιληναίος - Κεντρική Εικόνα

Αλλάζει επωνυμία η Μυτιληναίος από 3 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και από «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μετονομάζεται σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι: 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μεταβολή της επωνυμίας της από «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS».

Την 17.07.2019, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29 Αυγούστου 2019 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS».