ΕΛΛAΔΑ

Εκστρατεία για τη μείωση των αποβλήτων στον τουρισμό

Εκστρατεία για τη μείωση των αποβλήτων στον τουρισμό - Κεντρική Εικόνα

Την καμπάνια του ευρωπαϊκού έργου BLUEISLANDS-Interreg Med για την πρόληψη αποβλήτων, την προστασία των ακτών και θαλασσών, την αποφυγή μίας χρήσης πλαστικών και ανεξέλεγκτης απόρριψης αποτσίγαρων και γενικά για τη μείωση των αποβλήτων που παράγονται από τον τουρισμό, ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Με «έξυπνα μηνύματα και εντυπωσιακά γραφικά σκίτσα», που διαχύθηκαν ψηφιακά σε αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία και γενικά χώρους συνάθροισης τουριστικού κοινού, η Περιφέρεια στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες της Κρήτης για να προστατεύσουν το φυσικό και παράκτιο περιβάλλον της.

Σύμφωνα με τη σχετικη ανακοίνωση, «μετά από μελέτες και έρευνες 2,5 ετών που διεξήγαγε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του έργου Blueislands ξεκινούν οι δράσεις για την ανάσχεση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν στοχευμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, στο πλήθος των τουριστών που απολάμβαναν το υποβρύχιο θέαμα στις αίθουσες του Ενυδρείου του ΕΛΚΕΘΕ. Θα ακολουθήσουν την ερχόμενη Δευτέρα στο Ρέθυμνο και την Τρίτη στο Αρίνα εκδηλώσεις στις πιλοτικές παραλίες, ενώ έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου περιοδείες και σε άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς».

«Το πρόγραμμα BLUEISLANDS στοχεύει στον εντοπισμό, αντιμετώπιση και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης των αποβλήτων που παράγονται στα νησιά της Μεσογείου ως αποτέλεσμα του τουρισμού», σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του προγράμματος όπου επισημαίνεται: «Τη θερινή περίοδο, τα μεσογειακά νησιά φιλοξενούν έναν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυτό είναι επωφελές για τις τοπικές οικονομίες, αλλά θέτει επίσης μεγάλο φορτίο στις τοπικές υποδομές, ειδικά για τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Με τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις ροές αποβλήτων, την οικοδόμηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών και τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ των κοινοτήτων των νησιών MED, το πρόγραμμα BLUEISLANDS στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού».