ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην TCI το 100% των μετοχών της Τιτάν

Στην TCI το 100% των μετοχών της Τιτάν - Κεντρική Εικόνα

Στο 100% ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Titan Cement International (TCI) στην Τιτάν, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεων της εισηγμένης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τιτάν, στις 23 Αυγούστου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Τιτάν που κατέχει η TCI ανήλθε στο 100% από περίπου 93%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιουλίου 2019.