ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 356,5 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος - Αύξηση κατά 11,2 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο

Στα 356,5 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος - Αύξηση κατά 11,2 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση 11,2 δισ. ευρώ κατέγραψε το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης μεταξύ Ιουνίου 2018 και Ιουνίου 2019 σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 356,5 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2019, από 345,379 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελείται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους ύψους 72,6 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 283,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 21,9 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Το 76,6%του χρέους έχει μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των πέντε ετών, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23,4% λήγει μέσα στην επόμενη πενταετία. Από τα 356,5 δισ. ευρώ δημοσίου χρέους, βραχυπρόθεσμο (μέχρι ένα έτος) είναι ένα ποσοστό 13,4% ή 47,8δισ. ευρώ, μεσοπρόθεσμο (διάρκεια από 1 έως πέντε έτη) είναι ένα ποσοστό 10% ή 35,6 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) το 76,6% του χρέους ή 273,1 δισ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονταν στο ποσό των 20,8 δισ. ευρώ, από 13,082 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018 και 22,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου.