ΔΙΕΘΝΗ

Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο

Υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο - Κεντρική Εικόνα

Κατά 1,6% υποχώρησε η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφηκε από την Eurostat υποχώρηση 2,6%.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα τη μεγαλύτερη πτώση τον Ιούνιο κατέγραψαν η Ιρλανδία (-8,8%) και η Δανία (-7,6%), ενώ αύξηση 1,8% κατέγραψαν Λιθουανία και Μάλτα.

Αντίστοιχα σε επίπεδο Ε.Ε. σημειώθηκε πτώση 1,95 σε ετήσια βάση και 1,5% σε σύγκριση με τον Μάιο.