ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Νέα διοίκηση, νέα εποχή για την Ελλάκτωρ - Νίκη των Ολλανδών - Κεντρική Εικόνα

Την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25.07.2018 ανακοίνωσε η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη αναφέρει ότι η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 12.08.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 25.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 10.12.2007, 9.12.2008 και 25.07.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών της, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Στο μεταξύ, νέο πακέτο 1.8 εκατ. μετοχών στην τιμή των 3,915 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στη μετοχή της Ελλάκτωρ , χωρίς να είναι γνωστό ποιος είναι ο αγοραστής, αν και υπάρχουν αρκετά σενάρια, καθώς φαίνεται να πραγματοποιήθηκε μέσω θεματοφύλακα, ενώ πρέπει να σημειωθέι πως δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης καθώς αφορά συναλλαγή κάτω του σχετικού ορίου του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το συγκεκριμένο πακέτο αντιστοιχεί στο 0,84% των μετοχών της εταιρείας.