ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στη Βουλή εντός των ημερών η σύμβαση για το Ελληνικό - Στα 7 δισ ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης

Στη Βουλή εντός των ημερών η σύμβαση για το Ελληνικό - Στα 7 δισ ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης - Κεντρική Εικόνα

Εντός των ημερών κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης πώλησης του Ελληνικού στη Lamda Development το οποίο εστάλη στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, εξέλιξη που φέρνει ακόμη πιο κοντά την υλοποίηση της μεγαλύτερης επένδυσης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ.

Στην αιτιολογική έκθεση για το σχέδιο νόμου ("Κύρωση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων") αναφέρεται πως η συνολική έκταση του αξιοποιούμενου ακινήτου που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε." ανέρχεται σε 6.205.677,31 τ.μ. και συνιστά τον "Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά".

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η έκταση και θέση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης για τη δημιουργία μιας περιοχής-οροσήμου μικτών χρήσεων με εθνική σημασία και διεθνή προβολή, και ενός μητροπολιτικού πόλου διεθνούς ακτινοβολίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού και ως επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το ακίνητο, βάσει της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, θα εμφανίζει φυσική συνέχεια προς το υφιστάμενο αστικό σύμπλεγμα υποδομών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. "Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ, και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί νέα πνοή σε αυτό το σημαντικής έκτασης ακίνητο, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η Αθήνα διεθνώς ως πόλη προορισμού και, συγχρόνως, να προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες της μία νέα ποικιλία εμπειριών και να τονώσει την εν γένει οικονομική δραστηριότητα”.

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του σχεδίου νόμου, τα ευεργετικά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο από τη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση αναμένεται να είναι σημαντικά, τόσο σε επίπεδο φοροδοτικής και εισφοροδοτικής ικανότητας όσο και σε ευρύτερο αναπτυξιακό και εθνικό επίπεδο.  Όπως προαναφέρθηκε, το τίμημα που θα καταβληθεί για τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των Πωλούμενων Μετοχών ανέρχεται σε ποσό εννιακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ ( 915.000.000,00 ευρώ), το 32,79% του οποίου θα καταβληθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και, υπό προϋποθέσεις, το 51% έως τη δεύτερη επέτειο της Ημερομηνίας Μεταβίβασης των Μετοχών.  Περαιτέρω, η Ελληνικό Α.Ε. θα επενδύσει κατ' ελάχιστο ποσό Τεσσάρων Δισεκατομμυρίων Πεντακοσίων Ογδόντα Εννέα Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Δεκαέξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Ευρώ (4.589.516.994 ευρώ), στο οποίο συμποσούνται τα ελάχιστα ποσά της Επενδυτικής Υποχρέωσης για την Πρώτη Περίοδο Χρηματοδότησης, τη Δεύτερη Περίοδο Χρηματοδότησης   και την Τρίτη   Περίοδο   Χρηματοδότησης (1.071.082.541 ευρώ, 1.078.996.042 ευρώ  και 2.439.438,11 ευρώ, αντίστοιχα).

Επομένως, το άθροισμα του Τιμήματος Αγοράς Μετοχών και της Επενδυτικής Υποχρέωσης ανέρχεται σε 5.504.516.994 ευρώ. Τονίζεται δε ότι, ο Αγοραστής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια της Επενδυτικής Υποχρέωσης, να υλοποιήσει και ολοκληρώσει έργα και υποδομές δημοσίου ενδιαφέροντος, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.500.000.000,00 ευρώ.

Επιπροσθέτως, το ΤΑΙΠΕΔ θα συμμετέχει στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του Έργου. Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ θα δικαιούται από τους Μετόχους της Ελληνικό Α.Ε. ετησίως από την έβδομη επέτειο της Ημερομηνίας Μεταβίβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, το Δικαίωμα επί Αποδόσεων που καθορίζεται στο Άρθρο 3.2 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, ώστε να του επιτρέπεται να συμμετέχει στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του Έργου.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2016) του ακινήτου του Ελληνικού η αξιοποίηση αναμένεται να έχει μια μακροπρόθεσμη θετική επίπτωση στην καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία 75.000 θέσεων εργασίας από την κατασκευή και λειτουργία των έργων στο Ακίνητο, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης και 15.000 επιπλέον θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, ενώ ο πραγματικός μισθός, ανά απασχολούμενο μισθωτό, θα εμφανίσει σταθερή άνοδο σε όλη την περίοδο ανάπτυξης του Ακινήτου. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αποφεύγεται η απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας καθώς και μια υποχώρηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος («ΑΕΠ») της τάξεως του 0,2%, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που θα έπρεπε να ληφθούν για να υποκαταστήσουν το δημοσιονομικό όφελος από τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.".

Αναφέρεται ότι η συμβολή της ανάπτυξης του Ακινήτου στο ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα παραγόντων ζήτησης, αναμένεται το 2041 (έτος ολοκλήρωσης της επένδυσης) να φθάσει στο +1,7%, και επιπλέον αύξηση 0,6% ως αποτέλεσμα παραγόντων προσφοράς, διασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο και το Ασφαλιστικό Σύστημα. Συνολικά, η επένδυση στο Ελληνικό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο τέλος της επενδυτικής περιόδου (το έτος 2041) το ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει σε 7,42 δισ. ευρώ (+2.4%) υψηλότερο από αυτό που θα ήταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η επένδυση. 

Άμεσα οφέλη "θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για την αξιοποίηση της περιοχής, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από την άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πλούτου που αναμένεται να δημιουργηθεί. Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο της μελέτης αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισ. ευρώ". 

"Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει έσοδα από τον επικείμενο διαγωνισμό αδειοδότησης του καζίνο, καθώς και από τους φόρους παιγνίων σε ετήσια βάση, ενώ θα εξοικονομήσει και τις ετήσιες δαπάνες για τόκους λόγω της σχετικής απομείωσης του δημόσιου χρέους", σημειώνεται.