ΑΓΟΡΕΣ

Βιοκαρπέτ: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 2 εκατ. ευρώ

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Βιοκαρπέτ	 - Κεντρική Εικόνα

Έγκριση για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. ευρώ εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ζητεί το Δ.Σ. της Βιοκαρπέτ από τους μετόχους της εταιρείας, συγκαλώντας έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, όπου και εδρεύει η εταιρεία, στις 27/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.