ΑΓΟΡΕΣ

Διαγράφονται από το Χρηματιστήριο οι μετοχές των ΣΕΛΜΑΝ - Πετζετάκις - ΚΟΥΜΠΑΣ

Σταθεροποιητικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα - Κεντρική Εικόνα

H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών εταιριών, οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη διαγραφή των εταιριών:

- ΣΕΛΜΑΝ και ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης και

- ΚΟΥΜΠΑΣ, η οποία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.

Η ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των ανωτέρω εταιριών θα είναι η Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.