ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι Αμοιβές του ΔΣ της Εθνικής: Τι απολαβές θα έχει ο Γκ. Χαρδούβελης

Οι Αμοιβές του ΔΣ της Εθνικής: Τι απολαβές θα έχει ο Γκ. Χαρδούβελης - Κεντρική Εικόνα

Τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, τα μέλη του οποίου αυξάνονται από 11 σε 13, καλείται να εγκρίνει η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται στις 31 Ιουλίου.

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο προβλέπεται θέση Ανώτερου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Συμβούλου (Senior Independent Director – SID) για την οποία προτείνεται ο Γκίκας Χαρδούβελης και η μικτή ετήσια αμοιβή του με βάση την πρόταση του Δ.Σ. καθορίζεται στις 95.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο αποφάσεων του Δ.Σ., «ο Καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης θα ήταν βέλτιστος υποψήφιος για την κάλυψη της θέσης του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, θέση η οποία είναι σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές».

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο προβλέπεται επίσης η θέση του αντιπροέδρου, για την οποία προτείνεται η Αικατερίνη Μπερίτση με μικτή ετήσια αμοιβή 109.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στη σχετική αναφέρεται στο σχέδιο αποφάσεων του Δ.Σ. η κ. Μπερίτση «θα ήταν η πλέον κατάλληλη για την ανάληψη ρόλου Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικό καθήκον την εισαγωγή προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές».

Η αμοιβή των υπολοίπων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζεται στις 42.000 ευρώ ετησίως.

Η γενική συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει τις αμοιβές και των υπολοίπων μελών, μεταξύ των οποίων του προέδρου της Εθνικής τράπεζας στο επίπεδο των 256.000 ευρώ, ενώ η αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου προτείνεται να καθοριστεί στις 335.000.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΤΕ και μετά τη συμφωνία με το ΤΧΣ, εκτός από τον Γκίκα Χαρδούβελη και την Αικατερίνη Μπερίτση, στο νέο διοικητικό συμβούλιο εισέρχονται οι Αβραάμ Γούναρης, Χριστίνα Θεοφιλίδη, ο ΟλλανδόςWietze Reehoorn και η Ρουμάνα Elena Ana Cernat.

 

Με βάση τα βιογραφικά των νέων μελών

 

Η κ. Θεοφιλίδη έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η κ. Θεοφιλίδη διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, όπως ως Γενική Διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, Γενική Διευθύντρια – Επικεφαλής Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου στην Eurobank Household Lending S.A. και έχοντας εργαστεί προηγουμένως στη Citibank και στη Societe Generale. Η κ. Θεοφιλίδη είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore των ΗΠΑ. Με την σημαντική εμπειρία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, στον τραπεζικό τομέα και τις γνώσεις βάσει της θέσης που ήδη κατέχει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αναμένεται ότι η κ Θεοφιλίδη θα συμβάλει στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο σχέδιο αποφάσεων του Δ.Σ..

Ο κ. Γούναρης έχει διατελέσει σε σημαντικό αριθμό ανώτατων θέσεων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία, κυρίως όσον αφορά σε θέματα αναδιάρθρωσης και διαχείρισης αλλαγής και θεωρείται εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών. Ο κ. Γούναρης κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου FF, όπου πρόσφατα διορίστηκε για να ηγηθεί της προσπάθειας αναδιάρθρωσης. Ο κ. Γούναρης είναι επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ECUSA. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ο κος Γούναρης κατείχε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος καθώς και τη θέση μέλους του Δ.Σ. των Ευρωσυμβούλων.

Ο κ. Reehoorn είναι έμπειρο ανώτατο τραπεζικό στέλεχος, έχοντας διατελέσει σε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων σε διεθνή τράπεζα με ηγετική θέση στην αγορά. Η εμπειρία του κ. Reehoorn σε θέματα Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το Δ.Σ. σε αυτούς τους τομείς καίριας σημασίας. Ο κ. Reehoorn κατέχει θέσεις μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Rijksuniversiteit Groningen, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Topsport Community, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Frans Hals Museum, μέλους Δ.Σ. του ABE Bonnema Stichting, μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου του Stichting Amsterdam Institute of Finance και μέλους/Συμβούλου του Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetencchappen. Προηγουμένως, ο κος Reehoorn κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του IFN Group. Ο κ. Reehoorn ήταν μέλος της ABN Amro για πάνω από 30 χρόνια, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Chief Strategy Officer και Chief Risk Officer, ενώ επίσης ηγήθηκε της ενοποίησης της ABN Amro με τη Fortis. Η ευρεία εμπειρία του περιλαμβάνει δεξιότητες σε σχέση με θέματα διαχείρισης κινδύνων, στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κ. Cernat είναι ιδιαίτερα έμπειρη τραπεζικός, έχοντας διατελέσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της σε σειρά ανώτατων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών θέσεων, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας. Η σημαντική εμπειρία της στη λιανική τραπεζική, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τις στρατηγικές ψηφιακών και πολυκαναλικών μέσων, θα συμβάλει σημαντικά στη ενίσχυση του Δ.Σ. σε τομείς καίριας σημασίας για το μέλλον. Η κ. Cernat, στο πρόσφατο παρελθόν, κατείχε τη θέση μέλους Δ.Σ. της Euroline Retail Services (μέλος του Eurobank Group) και αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Alior Bank Warsaw (καθαρά Ψηφιακή Τράπεζα). Επιπλέον, έχει λάβει την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) σε θέματα Πίστης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου.