ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Περίπου 3,8 εκατ. Ευρωπαίοι εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία

Περίπου 3,8 εκατ. Ευρωπαίοι εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία - Κεντρική Εικόνα

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας παρέχει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε 13,8 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που αντιπροσωπεύουν το 6,1% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το σύνολο των θέσεων εργασίας, οι 2.607.477 αφορούν άμεσες θέσεις εργασίας, οι 887.450 αφορούν την απασχόληση στη βιομηχανία αυτοκινήτου, οι 4.525.639 θέσεις έχουν σχέση με την πώληση των αυτοκινήτων, αλλά και άλλων τομέων και οι 652.658 θέσεις αφορούν αποκλειστικά την μεταποίηση και κατασκευή αυτοκινήτων. Από την ανάλυση των δεδομένων που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων διαπιστώνεται ότι οι θέσεις το 2017 ήταν αυξημένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2016, όταν ο συνολικός όγκος των θέσεων στο τομέα του αυτοκινήτου το 2013 ήταν λίγο πιο πάνω από τα 12 εκατομμύρια.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας σε πολλές χώρες της ΕΕ κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία και παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Στη Σλοβακία το 15,4% αφορά θέσεις στον τομέα του αυτοκινήτου επί του συνολικού όγκου των βιομηχανικών θέσεων, δείχνοντας τον υποδειγματικό τρόπο που κινούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Ακολουθεί η Ρουμανία με 15,3%, η Τσεχία με 13,4%, η Σουηδία με 13,3% και η Ουγγαρία με 12,9%. Η Γερμανία ως μια από τις πλέον μεγάλες χώρες στον τομέα της αυτοκίνησης, έχει ποσοστό μόλις 11,8% επί του συνόλου της βιομηχανικής της παραγωγής, με την Ισπανία να φθάνει το 8,3%, τη Γαλλία με 7,7%, την Ιταλία με 4,4% και την Ελλάδα να καταλαμβάνει στον ευρωπαϊκό χάρτη την τρίτη από το τέλος θέση με 0,6%.

Τέλος, στον τομέα των άμεσων θέσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση με 870.000 θέσεις εργασίας, η Γαλλία με 223.000 θέσεις, η Πολωνία με 203.000 θέσεις, η Μ. Βρετανία με 186.000 θέσεις και η Ρουμανία με 185.000. Η Ελλάδα στην συγκεκριμένη κατηγορία έχει μόλις 1928 θέσεις εργασίας.