ΕΛΛAΔΑ

Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί προτείνουν... μείωση μισθών στους δικαστές μετά την απόφασή τους για 13ο-14ο μισθό στο Δημόσιο

Ομαδικές αγωγές δικαστών στο Μισθοδικείο - Ζητούν επαναφορά της φοροαπαλλαγής 25% - Κεντρική Εικόνα

Σε σνημερωτικό σημείωμα για τις αποφάσεις του ΣτΕ (1307-1316/2019) η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών σχολιάζοντας την αρνητική αυτή εξέλιξη που αφορά στο 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο προτείνει τη... μείωση των μισθών  των δικαστικών στα επίπεδα των Δ.Υ. για να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στην «προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι εκπαδευτικοί επισημαίνουν τα εξής: 

- Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι συνταγματικά νόμιμη η περικοπή  των  δώρων   των Δ.Υ, που έγινε  με το ν.    4093/2012.  Δεν  μπορεί  κανείς να μην εξοργιστεί,  αν διαβάσει την αιτιολόγηση  των ανωτάτων δικαστικών.  «Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως και 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επιδομάτων που ήταν αναγκαία σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εξασφαλίζουν «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».  

- Το ΣΤ τμήμα του ΣΤΕ   είχε   κρίνει   ότι η κατάργηση των δώρων- επιδομάτων ,  που έγινε  με το ν.   4093/2012   αντίκειται   στα άρθρα   25 και 4 του Συντάγματος.  Η   Ολομέλεια  όμως του ΣΤΕ   με τις αποφάσεις   1307-1316/2019    έκρινε  κατά πλειοψηφία  ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς  και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης»…… «και   ανταποκρίνεται στους στόχους που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ»....

- Μετά  την  απόφαση  αυτή , εφόσον  οι ανώτατοι  δικαστικοί  έκριναν ότι   μισθοί από   780  έως 1092  ευρώ εξασφαλίζουν «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης,   προτείνουμε  τη μείωση  των μισθών  των δικαστικών  στα επίπεδα   των Δ.Υ,  για να συνεισφέρουν   και οι ίδιοι   στην «προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης».

Είναι  προφανές  ότι  οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και συνταξιούχων  δεν  καθορίζονται  από τις  δικαστικές  αποφάσεις.  Μόνο  ο συντονισμένος   και ενωτικός  αγώνας  των  εργαζομένων  και συνταξιούχων  μπορεί  να  ανατρέψει τη μνημονιακή   πολιτική  της   Ε.Ε  και της κυβέρνησης.