ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fitch υποβάθμισε 14 τουρκικές τράπεζες

Η Fitch υποβάθμισε 14 τουρκικές τράπεζες - Κεντρική Εικόνα

Η Fitch υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα 12 τουρκικών τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας και των θυγατρικών τους, αλλά και δύο κρατικών αναπτυξιακών τραπεζών, τις Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Turk Eximbank) και Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKYB). Ο Fitch υποβάθμισε, επίσης, το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε εγχώριο νόμισμα 22 τραπεζών και των θυγατρικών τους.

Τα Outlook όλων των αξιολογήσεων είναι αρνητικά.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η υποβάθμιση ακολουθεί την υποβάθμιση της της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας στις 12 Ιουλίου 2019. Όπως αναφέρει η Fitch, η απόλυση του επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της Τουρκίας αυξάνει τις ανησυχίες για την ανοχή των αρχών σε μια περίοδο σταθερής υποτονικής ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης ενώ υπογραμμίζεται η επιδείνωση της θεσμικής ανεξαρτησίας της Τουρκίας και η συνοχή και αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.

Οι υποβαθμίσεις των αξιόχρεων των τουρκικών τραπεζών υπό ξένη ιδιοκτησία σε Β+ από ΒΒ- «αντανακλούν τον αυξημένο κίνδυνο κρατικής παρέμβασης στον τραπεζικό τομέα στην περίπτωση μίας έντονης επιδείνωσης στην εξωτερική χρηματοδότηση της Τουρκίας», σημειώνει ο οίκος, προσθέτοντας:

«Συνεχίζουμε να θεωρούμε τον κίνδυνο μίας παρέμβασης που θα εμπόδιζε τις τράπεζες να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους σε ξένο νόμισμα ελαφρά υψηλότερο από αυτόν μίας κρατικής χρεοκοπίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οροφή των αξιολογήσεων τους να είναι μία βαθμίδα χαμηλότερα από το αξιόχρεο του κράτους».

Οι υποβαθμίσεις κατά μία βαθμίδα των αξιόχρεων των δύο κρατικών αναπτυξιακών τραπεζών σε Β+, «αντανακλά την άποψη του Fitch για τους αυξημένους κινδύνους σχετικά με την ικανότητα των τουρκικών Αρχών να παρέχουν έγκαιρη και επαρκή στήριξη σε ξένο νόμισμα, δεδομένης της αυξημένης πιθανότητας πιέσεων στην εξωτερική χρηματοδότηση της χώρας».