ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς άρση περιορισμών για αγορές ομολόγων από τράπεζες

Προς άρση περιορισμών για αγορές ομολόγων από τράπεζες - Κεντρική Εικόνα

Tην άρση των περιορισμών που έχουν οι ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τους σε δημόσιο χρέος συζητούν οι θεσμοί.

Πρόκειται για δεσμεύσεις που αφορούν τις ποσότητες ομολόγων τις οποίες μπορούν να έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους. Οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις αποδόσεις στην αγορά ομολόγων και να αποκομίσουν πολύτιμα κέρδη στους ισολογισμούς τους.

Αντι αυτού εκδίδουν ομολογιακά δάνεια με επιτόκια που κυμαίνονται μεταξύ 8 -9% προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση ενώ δανείζουν τους πελάτες τους με επιτόκια χαμηλότερα του 6%.

Η άρση αυτών των περιορισμών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, όπως εισηγήθηκε πρόσφατα και ο Γιάννης Στουρνάρας, που τελικώς αποτελεί και προϋπόθεση προκειμένου η χώρα να απολαύσει εκ νέου της επενδυτικής διαβάθμισης.