ΑΓΟΡΕΣ

Πετρόπουλος: Αναβάθμιση την πιστοληπτική της ικανότητας από B σε ΒΒ

Πετρόπουλος: Αναβάθμιση την πιστοληπτική της ικανότητας από B σε ΒΒ - Κεντρική Εικόνα

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της "Πέτρος Πετρόπουλος" και στη διαβάθμιση από Β σε ΒΒ προχώρησε η ICAP.

Η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενής οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή.