ΕΛΛAΔΑ

Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής - Κεντρική Εικόνα

Αναστέλλεται ο διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής σύμφωνα με απόφαση που έλαβε στις 28 Ιουνίου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Το διαγωνισμό έχει προκηρύξει η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη Interconnector και αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και ενός υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προσφυγής που κατέθεσε κατά του διαγωνισμού η Εuroasia Interconnector, φορέας υλοποίησης του PCI 3.10.3 Κρήτη Αττική επικαλούμενη μεταξύ άλλων ότι η Αριάδνη ενεργεί βάσει αποφάσεων της ΡΑΕ που ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως παράνομες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναστολή του διαγωνισμού ισχύει μέχρι την οριστική απόφαση της ΑΕΠΠ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη ο ACER, o σύνδεσμος των ρυθμιστικών αρχών των χωρών της ΕΕ, επιβεβαίωσε στην ετήσια έκθεση του (1.07.2019) πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που εκτελείται υπό την αιγίδα του Euroasia Interconnector βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, παρά τους αντίθετους αβάσιμους ισχυρισμούς της ΡΑΕ περί καθυστερήσεων, τους οποίους έχει ήδη απορρίψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση Εuroasia Interconnector παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης ως "Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος" βάσει του Κανονισμού 347/2013 και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ευεργετικά οικονομικά οφέλη για τον Έλληνα καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι  η προθεσμία υποβολής  προσφορών στον διαγωνισμό για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, είχε μετατεθεί από τις 8 Ιουλίου που προέβλεπε αρχικά η σχετική προκήρυξη στις 22 Ιουλίου.