ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία για το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

«Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ»: Επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ για την Αττική - Κεντρική Εικόνα

Στα μέσα Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τον β’ κύκλο του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. 

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ίδια με εκείνη των προηγούμενων φάσεων και θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και  τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 778,01 εκατ., εκ των οποίων 275,01 εκατ.  αφορούν στον β’ κύκλο και κατανέμονται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και νοικοκυριών και των κονδυλίων που έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και της κατανομής των πόρων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο κύκλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει διαδοχικά για τις 13 περιφέρειες στις 15 Ιουλίου και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1.    αντικατάσταση κουφωμάτων
2.    τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
3.    τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
4.    αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
5.    αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

-  ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
-επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
-επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και των επαγγελματιών του κλάδου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει δημοσιεύσει χρηστικές πληροφορίες για το πρόγραμμα με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.